Informatiebijeenkomst over keringen in Esch

18-04-2019

Woensdag 17 april 2019 organiseerde Waterschap De Dommel een informatieavond over het verhogen van de keringen in Esch. Tijdens deze bijeenkomst in Dorpshuis De Es werd het ontwerp van de nieuwe dijken gepresenteerd. Ook was er een toelichting op het plan om de stuw stroomopwaarts te verplaatsen.

Waterschap De Dommel start dit jaar nog met het verhogen van de dijken in Esch. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomst droge voeten houden. De keringen worden hoger dan eerder gepland vanwege nieuwe inzichten in het effect van klimaatverandering. Onderdeel van de plannen rond de keringen in Esch is ook het verplaatsen van de huidige stuw ter hoogte van de Kollenberg. Er komt een nieuwe, kleinere stuw ter hoogte van buurtschap De Ruiting.

Ter inzage

Binnenkort buigt het dagelijks bestuur van het waterschap zich over het projectplan. Daarna komt het ter inzage te liggen en is er mogelijkheid om op het plan te reageren. Tijdens de informatieavond gaf projectleider Hans Koekkoek een toelichting op de planning van de werkzaamheden.

Presentaties over het projectplan

Presentatie Hans Koekkoek over ontwerp regionale kering

Presentatie Marc Bruins Slot van gemeente Haaren over brig Spankerstraat

Keukentafelgesprekken

De afgelopen periode heeft het waterschap regelmatig contact gehad met bewoners van de Kollenberg. De damwand grenst immers vrijwel direct aan hun achtertuin. Ook met andere belanghebbenden langs het traject zijn keukentafelgesprekken gevoerd.

 

« Terug