Volop werk aan keringen Esch

21-10-2021

In de zomervakantie, tijdens de bouwvak, was het even rustig aan de kades van de Essche Stroom. Vanaf 30 augustus heeft aannemer Ploegam B.V. het werk hervat en zijn de ontwikkelingen, aan de rand van het dorp, goed zichtbaar. De foto's hieronder geven een kleine impressie van de werkzaamheden.

Op de twee bovenste foto's is te zien dat we nu ook gestart zijn aan het traject vanaf de spoorlijn tot aan de Haarenseweg. Op de onderste foto's is de afwerking van de nieuwe kering te zien, ter hoogte van de Wertjes, met zicht op de stuw.

 

Werkzaamheden ten zuiden van Haarenseweg (Kollenberg, De Wertjes, Nergena)

Het laatste stukje kade tussen de Kollenberg en Nergena is netjes afgewerkt en daarmee is de nieuwe dijk voor het zuidelijke deel klaar. Daarnaast zijn er diverse duikers en putten aangebracht zodat het watersysteem goed kan functioneren. De komende periode wordt de nieuwe dijk ingezaaid. In verband met het inzaaien blijft de kade voorlopig nog afgesloten.

Foto boven: Duiker met krooshekken

 

Werkzaamheden ten noorden van Haarenseweg
(Spoorlijn, Spankerstraat, Haarenseweg)

Het noordelijk deel, van de spoorlijn tot aan de Haarenseweg is opgeknipt in drie deeltrajecten:

Traject spoorbrug – Spankerstraat
Afgelopen periode is de bestaande kade “uitgekleed”. Dit houdt in dat we de kade trapspgewijs afgraven. Zo zorgen we ervoor dat de -nieuw aan te brengen- grond niet van de bestaande kade afschuift. Vanaf de bodem wordt met klei een nieuwe kade opgebouwd tot boven de waterspiegel. Op het deel boven de waterlijn wordt een nieuwe kern van zanderig materiaal aangebracht. Hierop komt gaas. Dit gaas voorkomt dat dieren zoals bevers en muskusratten geen gaten kunnen graven in de dijk. Daarnaast zijn de nieuwe stalen duikers en betonputten aangebracht. Ook wordt de kade in zijn geheel ingezaaid.

Trapsgewijs afgraven bestaande kade

Gaas dat voorkomt dat bevers en muskusratten gaten graven

Traject havenzijde (westzijde van de Essche stroom)
Aan de kant van 't Haventje voert aannemer Ploegam herstelwerk uit aan de kade. In de loop van de jaren is deze kade op diverse plekken wat verzakt ten opzichte van de hoogte waarop deze is aangelegd. Tussen de stuw in Esch en de Spankerstraat wordt daarom een laag grond van ongeveer 20 cm aangebracht. Op enkele plaatsen worden verzakkingen onder in het talud weer opgeknapt met klei.

Traject Haarenseweg – Spankerstraat
De komende periode wordt op dit traject ook gestart met het ophogen en versterken van de kade. Vanaf de Haarenseweg wordt richting de Spankerstraat gewerkt.

 

Einde werkzaamheden

We streven ernaar de werkzaamheden af te ronden voor de kerstvakantie. Maar het ligt vooral aan de weersomstandigheden of dit haalbaar is. In het voorjaar zal de kade nog verder ingezaaid worden op die plekken waar dat dit jaar niet meer gedaan kan worden.

« Terug