Plannen Essche Stroom Bruggelaar

20-10-2021

Het inrichtingsontwerp voor deelproject Essche Stroom Bruggelaar, het stuk Essche Stroom tussen de Nemer (bij de Bleversedijk) en de stuw in Esch, wordt steeds duidelijker. Dankzij veel inbreng en hulp van de omgeving. Na onze eerste oproep, in mei 2020, hebben we vele gesprekken gevoerd. De opgehaalde wensen en ideeën hebben we, waar mogelijk, vertaald naar een schetsontwerp. Dit voorlopige ontwerp hebben we afgelopen juni laten zien in een online videopresentatie. Ook daarna hebben we nog verschillende gesprekken gevoerd, met grondeigenaren, inwoners, gemeenten en bijvoorbeeld kanoverenigingen. In overleg met de direct belanghebbenden zijn we nu bezig met de details van het ontwerp en het maken van het projectplan. Adviesbureau RHDHV ondersteunt ons hierbij. Zoals het er nu naar uitziet is het ProjectPlan WaterWet (PPWW) einde van dit jaar klaar en wordt het plan ter inzage gelegd. Wij informeren u hierover via deze nieuwsbrief.

Ook zijn de plannen te bekijken op het online informatieplatform

Meer informatie projectpagina Essche Stroom Bruggelaar

« Terug