Zandhoop met zwaluwnesten onbedoeld verwijderd

01-07-2011

Tussen 22 en 27 juni is tijdens de afrondende werkzaamheden bij de Kleine Aa onbedoeld de zandhoop verwijderd met daarin twee tot drie nesten van de oeverzwaluw. Waterschap De Dommel had afspraken gemaakt om de zandhoop te laten liggen.Tijdens de graafwerkzaamheden zijn tijdelijke zandhopen ontstaan. Eind mei bleek dat enkele oeverzwaluwen zich spontaan genesteld had in een van de zandhopen. Met wat kleine aanpassingen zou het werk gewoon door kunnen gaan en zou de zandhoop van 150 m3 met die oeverzwaluwen daarin blijven liggen. Het waterschap wilde de oeverzwaluwen met rust laten tot het eind van het broedseizoen. Er is regelmatig door Waterschap De Dommel controle uitgevoerd op het behoud van de hoop zand met de oeverzwaluwen.

Afronding werkzaamheden
Momenteel worden de werkzaamheden afgerond. Helaas is er door miscommunicatie tussen directievoerder en aannemer tijdens deze werkzaamheden de zandhoop toch verwijderd. De aannemer heeft de situatie direct hersteld en extra aandacht besteed om de permanente leefomgeving voor de oeverzwaluw weer snel zo gunstig mogelijk te maken. Hierdoor kan de oeverzwaluw zich blijvend vestigen langs de oevers van de Kleine Aa.

Waterschap De Dommel heeft besloten om langs de Kleine Aa in dit traject hopen grond te laten liggen. Dit is een nieuw onderdeel van het project om de oeverzwaluw meer kans te geven. Hierbij hoort wel dat het waterschap elk voorjaar die hopen grond moet loswerken, omdat de oeverzwaluw dit juist nodig heeft voor de nestvorming

« Terug