Feestelijke opening beekherstel Kleine Aa

06-10-2011

Onder toeziend oog van een grote schare belangstellenden gaf watergraaf Peter Glas op zondag 18 september, samen met de diverse samenwerkingspartners, met het letterlijk slaan van een brug op symbolische wijze gestalte aan de oplevering van dit deelproject van de herinrichting Essche Stroom.


Samenwerken aan…
Het weer was op deze wisselvalige zondag alles behalve feestelijk, maar dit drukte de stemming van de circa 60 aanwezigen in de speciaal voor deze gelegenheid geplaatste  tent geenszins. Na de ontvangst met koffie, gebak en een woord van welkom, startte de watergraaf de ceremonie met een bevlogen toespraak.  Hij verhaalde over het belang van samenwerking, in een tijd waarin de toekomst van ons natuurlijk erfgoed vanwege alle overheidsbezuinigingen alles behalve zeker is. “Door onze relatief kleine budgets bij elkaar te voegen en de handen letterlijk ineen te slaan kon de Kleine Aa over een lengte van 1,5 km heringericht worden, met alle positieve gevolgen voor de flora en fauna van dien,” zo sprak Peter Glas de aanwezigen toe. Groot was de verrassing, toen de watergraaf aankondigde dat de Heemkundekring Boxtel een financiële donatie krijgt als dank voor hun ondersteuning bij de actieve en passieve archeologische begeleiding. “Door uw werkzaamheden zijn de restanten van explosieven uit WOII aan het licht gekomen,” aldus Glas. “En ook vandaag is uw bijdrage substantieel, met de voorlichting van de bezoekers die op deze open dag van het waterschap afkomen.” En ook de leden van de klankbordgroep werden door de watergraaf in het zonnetje gezet, met een fles speciale Dommel-wijn!
 
Een brug naar de toekomst
Nadat directeur Jan Baan had verteld over de bijdrage van Brabants Landschap - die na het intern lidmaatschap tijdens de voorbereiding bestaat uit het beheer van het terrein na de oplevering - nam wethouder Peter van de Wiel het woord. Namens de vijf betrokken gemeenten benadrukte ook hij het belang van samenwerking in het huidige economische landschap. “Blijf elkaar actief opzoeken,” zo zei de wethouder. “Er zijn buiten water en natuur meer doelen die we gezamenlijk kunnen verwezenlijken.” Vervolgens liepen de watergraaf, de directeur van Brabants Landschap, de wethouders Wilbert Seuren (Vught), Peter van de Wiel (Boxtel), Ben Leenen (St. Michielsgestel) en Joost Wagenmakers (Oisterwijk), samen met klankbordgroep leden en direct omwonenden gezellig kletsend naar de Kleine Aa voor de officiële openingshandeling. Eenmaal ter plaatse nodigde watergraaf Glas de aanwezige wethouders uit om samen met hem letterlijk een brug te slaan naar de toekomst. Met hamers, houten planken en spijkers timmerden zij de ontbrekende delen van de speciaal voor deze gelegenheid aangelegde brug dicht en kon het gezelschap veilig naar de overzijde van de prachtige, natuurlijk kronkelende beek. Daar wachtte hen tot slot nog de mogelijkheid op een unieke rondleiding, begeleid door de projectleider en de werkgroep Natuur en Landschapsbeheer Boxtel.

Officiële opening Zondag Waterdag
Met deze afsluitende actie was niet alleen de Kleine Aa, maar ook Zondag Waterdag officieel geopend. Het publiek kon bij de Rioolwaterzuivering in Haaren een boottochtje over de Essche Stroom maken, een unieke fietstocht afleggen, wandelen langs de heringerichte Nemer of bij aannemer Kurstjens luisteren naar zijn uitleg over de sanering bij de Gasthuisbrug in Esch.


Terugkijken?
Wilt u nog een keer terugkijken naar alles wat er is gebeurd rondom het beekherstel van de Kleine Aa? Kijkt u dan op de betreffende projectpagina’s op deze site.
 

« Terug