Sanering Essche Stroom 1 september van start

06-10-2011

Op 1 september is de bodemsanering van de Essche Stroom gestart. Tot half februari 2012 zal aannemer Kurstjens uit het circa 10 km lange traject tussen Nemelaer en Halder via een doordachte zuiveringsmethodiek 46.000 kuub vervuild slib veilig afvoeren en de waterbodem weer met schoon zand ophogen tot de oorspronkelijke hoogte.

Oude verontreiniging
“Vanaf de industriële revolutie tot eind jaren zestig was er een flink aantal textiel- en leerfabrieken in Oisterwijk en Tilburg. Deze fabrieken loosden op het oppervlaktewater. Daardoor is de waterbodem van de Essche Stroom verontreinigd geraakt. Voornamelijk met chroom,” vertelt projectleider Frans Jagt. “Deze vervuilde waterbodem laten we nu via uitbaggeren verwijderen om het mogelijk te maken beekherstel en waterberging te realiseren.”

Speciale baggerinstallatie
Op het vervuilde slib heeft zich gedurende de afgelopen jaren echter een dikke laag schoon zand afgezet. Dit moet eerst van de sterk verontreinigde waterbodem af – op een zo efficiënt mogelijke manier. Frans: “Om dit te realiseren heeft de aannemer zijn twee baggerbootjes met snijkopzuiger voorzien van zogeheten hydrocyclonen. Deze installatie scheidt als een soort centrifuge de zware delen (zand) van de lichte delen (slib). En pas dan, na het verwijderen van deze afdekkende laag, kan het echte werk beginnen: we saneren de waterbodem door de onderste laag, het sterk verontreinigde slib, te verwijderen. Dit slib gaat - na ontwatering in enkele ontwateringsdepots - naar een erkend verwerker. Vervolgens brengen we het schone zand weer terug in de Essche Stroom.”

Half februari 2012 klaar
Dankzij de goede resultaten van deze baggermethode op het proeftraject van de Essche Stroom in Esch is de aannemer op 1 september vol vertrouwen gestart met de sanering van de overige kilometers van het traject. “We hebben ontheffing van de flora- en faunawet gekregen, waardoor Kurstjens tot half februari 2012 door kan gaan met de baggerwerkzaamheden en het tot oorspronkelijk niveau ophogen van de waterbodem,” aldus de projectleider, die ook nog vertelt dat op de baggerboten bepantsering is aangebracht, omdat er mogelijk munitie uit WOII in de waterbodem zit. Is alles naar behoren afgerond kunnen de herinrichtingsprojecten die nog voor de Essche Stroom op stapel staan letterlijk met een schone lei beginnen!

Neem voor meer actuele informatie over het project sanering Essche Stroom contact op met projectleider Frans Jagt tel. 0411 – 618 468 of e-mail fjagt@dommel.nl. Kijk voor meer achtergronden in het archief van deze site.
 

« Terug