EVZ Kampina – Sparrenrijk combinatie van nat en droog

18-01-2012

De door gemeente Boxtel geplande, droge Ecologische Verbindingszone (EVZ) tussen natuurgebied Kampina en Sparrenrijk blijkt twee nieuwe, natte verbindingszones van Waterschap De Dommel te kruisen. Sinds die conclusie trekken gemeente Boxtel en het waterschap samen op om de gebieden goed op elkaar te laten aansluiten.

Extra verbinding
“Deze EVZ is een extra verbinding, die wij als gemeente op eigen initiatief - dus los van de provinciale opgave - aanleggen,” begint projectleider Hein Hoppenbrouwers van gemeente Boxtel te vertellen. “We doen dit, omdat we het leefgebied van de in deze bijzondere natuurgebieden aanwezige plant- en diersoorten willen vergroten. Door de uitwisseling van soorten te stimuleren, willen voorkomen dat er een verarming van de aanwezige natuur optreedt.”

Routewijziging
De projectleider vervolgt: “In eerste instantie richtte onze planvorming zich op de inrichting van een droge EVZ. We wilden de verbinding namelijk vooral aanleggen voor land gebonden soorten zoals de das, de grauwe klauwier, insecten en een vlindersoort als  het bont dikkopje.” Het bleek echter moeilijk te zijn om een nieuwe verbinding onder de spoorlijn door te maken. In hetzelfde gebied was Waterschap De Dommel bezig met de inrichting van twee natte verbindingszones. “Na goed overleg met de projectleiders van De Dommel hebben we op daarop besloten om de samenwerking op te zoeken. We laten onze zone op die van het waterschap aansluiten en op dezelfde plaats onder het spoor door gaan,” vertelt Hein Hoppenbrouwers. “Concreet betekent dit dat we in het meest noordelijke gebied van onze zone, tegen de gemeentegrens aan, de aansluiting zoeken met een zone die Waterschap De Dommel aanlegt bij het Essche loopje. We kruisen het spoor dan onder de bestaande spoorbrug bij Esch.”

Nat en droog
Als gevolg van deze routewijziging, wijzigde ook de inrichting van de EVZ. Dit wordt een combinatie van nat een droog, horen we van de gemeentelijke projectleider: “We gaan poelen en natuurvriendelijke wateroevers aanleggen, zodat er een versterking tussen de verschillende zones plaatsvindt.” Deze natte onderdelen laten nog wel even op zich wachten: pas als alle gronden verworven of geruild zijn en alle vergunningen verkregen, zal de gemeente de poelen uitgraven. Eenmaal klaar kunnen de  watergebonden dieren, zoals salamanders, kikkers en padden zich makkelijk van de ene naar de andere natte stek begeven. En komt zo de gewenste migratie van soorten tussen de diverse natuurgebieden eindelijk op gang.

Duizenden bomen en struiken
Hein Hoppenbrouwers heeft er ondertussen alle vertrouwen in dat de EVZ over niet al te lange tijd klaar is: “In samenwerking met de grondverwerver van het waterschap hebben we al heel wat gronden verworven. Op sommige van deze percelen hebben we in 2010 en 2011 in het kader van de Nationale Boomfeestdag, samen met scholieren uit Boxtel, voor de droge stukken EVZ duizenden bomen en struiken gepland. We hopen het resterende deel gedurende het volgende plantseizoen af te kunnen ronden.”

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie? Klikt u dan op het menu rechts op de website of bel met Hein Hoppenbrouwers van de gemeente Boxtel (0411-655891).
 

« Terug