Reeds 34.000 kuub slib gesaneerd in Essche Stroom

18-01-2012

Na de start van het eerste deel van de bodemsanering benedenstrooms Esch, is aannemer Kurstjens begin oktober 2011 ook gestart met de sanering van het bovenstroomse gedeelte. Het blijkt een forsere klus te zijn dan gedacht, waardoor we iets achterlopen op de planning.

Doordachte zuiveringstechniek
Weet u het nog? Aannemer Kurstjens gaat tot eind februari 2012 het circa 10 km lange traject tussen Nemelaer en Halder via een doordachte zuiveringsmethodiek ontdoen van vele duizenden kubieke meters (in totaal 46.000) vervuild slib. De baggermethode, waarbij het vervuilde slib en de bovenliggende zandlaag in twee etappes uit de beekbodem wordt gehaald, blijkt in de praktijk echter zo bewerkelijk te zijn, dat de planning vertraging oploopt.

Snellere baggermethodiek
Op zoek naar een oplossing, hebben we direct onderzocht of het mogelijk is om beide lagen er in één keer uit te halen. Projectleider Frans Jagt: “Dit onderzoek, en de ‘go’ die we voor deze andere manier van baggeren nodig hebben van de provincie, nam wat tijd in beslag. Maar vanaf  januari dit jaar passen we de nieuwe baggermethode op beide locaties toe. Hopelijk kunnen we op deze manier de achterstand wegwerken.”

2/3 klaar
“Op dit moment is grofweg 2/3 van het totaal, zo’n 34.000 kuub slib, verwijderd,” gaat Frans Jagt verder. “Hierin zijn geen explosieven gevonden, gelukkig. We hebben nog twee maanden om de overige kubieke meters te doen. Voor het geval dit niet lukt, onderzoeken we alvast de mogelijkheden vanuit de flora- en faunawet om door te werken. Als dit niet kan moeten we het baggeren tijdelijk stil leggen. Natuurlijk laten wij dit de betreffende omwoners dan snel weten.”

Meer informatie
Aannemer Kurstjens begeeft zich met de baggerwerkzaamheden richting de A2. Hier zal hij een nieuw werkterrein gaan inrichten, de direct omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.  Heeft u behoefte aan meer actuele informatie over het project sanering Essche Stroom? Neemt u dan contact op met projectleider Frans Jagt tel. 0411 – 618 468 of e-mail fjagt@dommel.nl.
 

« Terug