Hoogwater bij Essche Stroom

18-01-2012

Het zal ook u niet ontgaan zijn: het nieuwe jaar is nog maar net van start gegaan, als het waterpeil op vele plaatsen in Nederland stijgt. Zo steeg ook het peil in de Beerze en de Essche Stroom. Het gevolg van de aanhoudende regen was in ons gebied onder andere goed zichtbaar bij Spoordonk, Smalwater en de Kleine Aa.

Waterberging Klein Aa
Medewerkers van het waterschap hebben dagelijks controles uitgevoerd. Gelukkig heeft het hoge water in het stroomgebied van de Beerze geen overlast veroorzaakt. De veldmedewerkers van het waterschap hebben iedere mogelijkheid benut om de grote hoeveelheden water van de Beerze af te voeren. Stuwen en waterbergingsgebieden zijn hierbij de hulpmiddelen die zij voor handen hebben. Er zijn in het totaal vijf waterbergingsgebieden ingezet, waaronder het nieuw ingerichte dal van de Kleine Aa. Door de recente herinrichting van dit gebied bij de Kapelweg, is er nog weinig begroeiing. Het waterschap bekijkt de komende tijd daarom of er geen weggespoelde oevers zijn. Langs het onderhoudspad of dicht tegen de eigendomsgrenzen wordt beoordeeld of de oever  hersteld moet worden. Waar meer ruimte is hoort de oeverafkalving bij het natuurlijke proces. Zandbankjes en holle oevers zijn namelijk belangrijke onderdelen van een natuurlijke beek.
« Terug