Natte natuurparel Nemerlaer herbergt bijzondere geschiedenis

10-04-2012

Landgoed Nemerlaer verandert de komende jaren langzaam in een natte natuur natuurparel. Een pakket aan kleinschalige maatregelen zal de door droogte  verdwenen natuur weer terugbrengen in dit waardevolle gebied. Eén van die maatregelen is het dempen van een slootje dat aansluit op het Beeldven. Dit kleine vennetje midden op het landgoed kent een ‘bijzondere’  geschiedkundige waarde, die we in deze nieuwsbrief graag met u delen. 

Naakte beelden
“Dat bijzondere zit ‘m vooral in het verhaal dat wij lazen in het rapport van het grondig archeologisch onderzoek, dat wij in dit gebied hebben laten uitvoeren,” lacht projectleider Hans Koekoek.“
Dit verhaal gaat over de beruchte jonkheer Donatus (zie Van Beek 1972; www.kasteelnemerlaer.nl). Deze liet in het Beeldven een groot en een klein eiland aanleggen (zie foto).Het grote eiland was bedoeld voor zijn aardse tijd. Het kleinere eiland voor een rustig hiernamaals. Op het grote eiland, dat met een houten brug verbonden was met het vasteland, liet hij een theekoepel bouwen. Op het kleine eiland bouwde hij een praalgrafkelder, gemetseld uit bak- en natuursteen. Op de grafkelder plaatste hij vervolgens twee beelden: één van een man (Donat) en één van een vrouw (Koosje). Deze zaten volgens de inwoners van Haaren niet al te best in hun kleren. Ze sloegen de beelden daarom stuk en wierpen de brokstukken vervolgens in het ven. Daar komt ook de naam ‘Beeldven’ vandaan. Later zijn deze brokstukken weer uit het ven opgevist en in de tuin van het kasteel gegooid. Hier liggen ze, voor zover ik weet, nog steeds. Er doen overigens meer verhalen de rondte over het Beeldven, maar dit is voor mij het geloofwaardigste,” lacht Hans weer. 

Unieke waterplanten
Naast dit cultuurhistorische verhaal kent het watertje ook een natuurlijke geschiedenis. Dat zit zo: “Ergens in de jaren negentig, zeg zo’n 20 jaar geleden, is er een dikke sliblaag van de bodem van dit vennetje gehaald,” aldus Hans. “Deze grote schoonmaakactie was bedoeld om de karakteristieke oever en waterplanten terug in het ven te krijgen.  Aanvullend hierop dacht men de verzuring van het ven op te lossen door er een slootje naar toe te graven en zo omgevingswater in het ven te laten stromen.” Hans vervolgt: “Na een korte opleving bleek het water uit de omgeving toch niet goed te zijn voor de oorspronkelijke natuurwaarden; de planten bleven weg. Wij hebben de reden hiervan onderzocht en nu blijkt, dat het goede aanvoerwater op zijn weg naar het ven toe van samenstelling verandert en te zuur wordt. Daarom hebben we besloten om de sloot weer te dempen. De belangrijkste voeding van het vennetje wordt dan weer het grondwater uit de hogere gronden ten zuiden van het ven, net als vroeger. Het kan bijna niet anders of de waterplanten van weleer keren hier nu wel terug!” Leuk detail: uit stroombaanberekeningen (een noviteit) van Hans Koekkoek en zijn projectmedewerkers blijkt, dat dit water circa 500 meter ten zuiden van het ven in de grond zakt. Vervolgens stroomt het tussen de 100 en 200 jaar door de grond, voordat het weer in het ven opwelt!

Meer informatie
Op dit moment zijn de plannen van project Nemerlaer definitief. De aanbestedingsprocedure is in volle gang. Media april zullen we het project aan een aannemer gunnen, zoals dat heet. In de volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over de aannemer en de planning van de uitvoering.

Neemt u tot die tijd voor meer actuele informatie over het project Nemerlaer gerust contact op met projectleider Hans Koekkoek via tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl.

En kijk voor algemene achtergrondinformatie eens bij de buttons hier rechts op de webpagina. Vooral de button ‘interessante links’ is in het licht van bovenstaand verhaal zeer de moeite waard!
 

« Terug