Sanering Essche Stroom in juni klaar

10-04-2012

U heeft het vast al gelezen of gezien, het baggeren van de Essche Stroom gaat ongeveer 3 maanden langer duren. We hadden gehoopt op 1 maart klaar te zijn, maar we zijn nu  nog volop aan het werk. Op dit moment is van de ruim 10 kilometer Essche Stroom zo’n 7,5 kilometer gebaggerd. Hierbij is er ruim 80.000 kubieke meter verontreinigd slib en zand afgevoerd.  Omdat er geen nadelige effecten zijn voor de flora en fauna mogen we van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie doorwerken tijdens het broedseizoen. Hierdoor kunnen we het project half juni alsnog opleveren.

Snellere werkwijze
Projectleider Frans Jagt: “De aanvankelijk gekozen baggermethode, waarbij de aannemer het vervuilde slib en de bovenliggende zandlaag in twee etappes uit de beekbodem haalt, bleek in de praktijk erg bewerkelijk te zijn. Daarom werkt de aannemer sinds januari dit jaar met een aangepaste, snellere werkwijze. Hierbij haalt hij beide lagen, zand en slib, er in één keer uit. Het schone zand wordt daarbij direct gescheiden van het slib en teruggestort in de beek – in plaats van tijdelijk op de kant opgeslagen, wat eerst gebeurde.”

Meerdere locaties
“Op dit moment maken de baggerbootjes de beek schoon ter hoogte van de Ruiting en vlak na de brug bij de snelweg A2,” vertelt Frans. “Hiervoor zijn twee werkterreinen in gebruik: het terrein bij de brug aan de Haarenseweg in Esch en een terrein nabij Nemerlaer. Sinds kort gebruikt de aannemer ook het derde terrein, aan de A2 bij de Halsche Beemden. Het werkdepot nabij Nemerlaer zal dan door de aannemer in april worden opgeruimd, omdat vanaf landgoed Nemerlaer tot aan de Ruiting de waterbodem van de Essche Stroom helemaal is schoongemaakt. Het traject Haarenseweg - A2 is ook klaar.”

Zand gebruikt voor oeverversteviging
“Ik krijg overigens regelmatig de vraag wat we van plan zijn met al dat zand, dat op de werkterreinen ligt,” besluit Frans zijn uitleg. “Daar is maar één antwoord op te geven: het gaat weer terug in de Essche Stroom! We gebruiken dit zand namelijk om de beek weer aan te vullen voor de komende herinrichting. We doen dat vooral aan de zijkanten om daarmee ook de kades van de beek te verstevigen.”

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer actuele informatie over het project sanering Essche Stroom? Neemt u dan contact op met projectleider Frans Jagt tel. 0411 – 618 468 of e-mail fjagt@dommel.nl.

 

« Terug