De Essche Stroom is schoon!

03-07-2012

Negen maanden na de start is het zover: de Essche Stroom is schoon! Het was een forse klus, volgens projectleider Frans Jagt. Maar we hebben het geklaard  zonder noemenswaardige problemen of overlast voor omwonenden. “Een knap staaltje waterwerk,” durft Frans wel te zeggen. Bij het opschonen van de ruim 10 km lange beekbodem is namelijk 120.000 kuub verontreinigd slib en zand verwijderd. En 65.000 kuub schoon zand terug in de Essche Stroom gebracht.

Waardevol
“Normaal moeten we bij dergelijke opschoningswerken af en aan rijden met containers. In dit geval hebben we het werk hoofdzakelijk op en bij het water uitgevoerd,” vertelt Frans. “Alleen het resterende, zwaar vervuilde slib moesten we over land afvoeren. De rest kon de aannemer op het water of een van de drie buitenterreinen verwerken. Voor het waterschap een waardevolle ervaring, die we zeker meenemen in toekomstige projecten!”

Zand
Frans vervolgt: “In totaal hebben we in de afgelopen negen maanden zo’n 120.000 kuub  verontreinigd slib en zand uit de beekbodem gebaggerd. Het schone zand dat op het slib lag heeft de aannemer voor de zekerheid nog een keer schoongemaakt (gecentrifugeerd) en terug in de Essche Stroom gebracht. Dat schoonmaken gebeurde overigens óp het water! Het verontreinigde slib is naar het werkterrein verpompt en daar verder gezuiverd. Het schone zand dat hierbij overbleef is terug de beek in gegaan. Het vervuilde restproduct is met containers afgevoerd.” Er is ook nog wat schoon zand opgeslagen op de werkterreinen. Op dit moment is de aannemer volop bezig om hier het profiel van de Essche Stroom mee aan te vullen.

Prestatie
“Als ik terugkijk op de afgelopen maanden dan vind ik dat wij hier een behoorlijke prestatie hebben neergezet,” vertelt Frans. “Ik ben ook content met de manier waarop de aannemer het werk heeft uitgevoerd.  Door zijn baggertechniek  mochten we van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie doorwerken tijdens het broedseizoen. En konden we het project eind juni opleveren.” 

Varen over de Essche Stroom op 22 augustus
“Op woensdagmiddag 22 augustus kan iedereen van 12.00 tot 16.00 uur met onze boten ‘de Negenoog’ en ‘de IJsvogel’ over de schone Essche Stroom varen,” besluit Frans enthousiast. “Bezoekers kunnen opstappen bij de stuw bij de Haarenseweg in Esch en de steiger bij de Spankertstraat. Er is een ijscokar voor de kinderen en voor de volwassenen interessante informatie over dit en andere projecten rondom de Essche stroom. De Heemkundekring komt ook, zodat iedereen dit daarin geïnteresseerd is alles te weten kan komen over de geschiedenis van de beek. Ik hoop op een grote opkomst: dit is echt een unieke kans om de schone Essche Stroom te beleven!”
 
Teruglezen
Wilt u nog even teruglezen wat er allemaal is gebeurd? Kijkt u dan in het menu rechts van dit artikel!

 

« Terug