Samenwerkingsovereenkomst Landgoed Bleijendijk

03-07-2012

Watergraaf Peter Glas en eigenaresse Anneke Teulings van Landgoed Bleijendijk hebben op 20 juni jongstleden een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een natuurlijke inrichting van het stroomgebied van de Essche Stroom. Deze samenwerking maakt het voor het waterschap mogelijk om delen van de Essche Stroom te herstellen op en langs de gronden van het landgoed. "Dat de beek hier binnen weer de ruimte krijgt om te meanderen geeft het landgoed, de retraites en het natuuronderwijs dat hier plaatsvindt extra waarde," aldus Anneke Teulings.

Samenwerkingsovereenkomst
Het ondertekenen van de overeenkomst is, zoals u als lezer van deze nieuwsbrief weet, niet de eerste stap in de samenwerking. Er is al jaren hard gewerkt om Landgoed Bleijendijk en de Essche Stroom in hun onderlinge samenhang te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is een doordacht schetsontwerp waarop de plannen integraal staan ingetekend. Projectleider Hans Koekkoek: “Het totaalplan zoals het er nu ligt omvat belangrijke waterdoelen, waaronder 2,5 kilometer beekherstel en ruimte voor natuurlijke overstroming. Een belangrijk onderdeel van het huidige schetsontwerp, waarin ook de oude dijk op het landgoed is opgenomen, is daarom gericht op het verleggen van de huidige kades.”  Eenmaal gerealiseerd zal het plan, naast de waterdoelen, bijdragen aan een belangrijk aspect in de toekomstvisie van Bleijendijk: mensen weer in contact brengen met de natuur en met zichzelf. Al met al zet Bleijendijk ruim 17 hectare landbouwgrond voor dit plan om in nieuwe natuur!

Uitvoering
Hans: “Dit schetsontwerp is op veel manieren onderzocht en staat als een huis. Het vormt de basis van de samenwerkingsovereenkomst, die de afspraken en werkwijze bevat om tot uitvoering van het plan te komen én het beheer in de toekomst te regelen. Voor zowel De Dommel als Landgoed Bleijendijk is het afsluiten van dit ‘publiek-private contract' een belangrijke stap naar de uiteindelijke realisatie van dit mooie plan.” Op dit moment kijkt het projectteam hoe zij de inzichten, die zij hebben opgedaan tijdens de inloopbijeenkomsten met de direct omwonenden in maart 2012, kunnen meenemen in de verdere uitwerking van het schetsontwerp tot een uitvoerbaar plan. Het streven is om dit najaar de inrichtingsplannen ter inzage te leggen.

Financiering
Het herinrichten van de Essche Stroom op Landgoed Bleijendijk is mede mogelijk door bijdragen van de Provincie Noord-Brabant en het Rijk. Zo zijn er subsidies toegekend vanuit de SKNL-regeling (Subsidieregeling voor de Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) en het Programma Synergiegelden KRW. Kijk voor meer informatie over dit project vooral in het menu rechts op deze websitepagina of neem contact op met Hans Koekkoek. Zijn telefoonnummer is 0411 614408, het emailadres hkoekkoek@dommel.nl
 

« Terug