Ontwerpplan Halsche Beemden bijna klaar!

03-07-2012

De hydrologische puzzel is opgelost, de spreekwoordelijke puntjes kunnen op de ‘i’! “Eind augustus wil Waterschap De Dommel, samen met Brabants Landschap, het ontwerpplan  voor de herinrichting van de Halsche Beemden presenteren. We zullen iedereen die dit betreft tijdig een uitnodiging sturen,” aldus de enthousiaste projectmedewerker Nicola Jansen van Waterschap De Dommel.

Onderzoek
Nicola vervolgt: “We kijken nu vooral met onze samenwerkingspartner hoe we het beheer en onderhoud straks willen vormgeven en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn. Ook bekijken we hoe recreatie op een goede manier in het gebied past. Daarnaast werken we aan een plan van aanpak voor mogelijke archeologische vondsten tijdens de uitvoering van het werk. Verder moet een bodemonderzoek uitsluitsel geven over mogelijke bodemverontreinigingen. Omdat we niet weten of er hier tijdens WOII bombardementen hebben plaatsgevonden, doet een extern adviesbureau ook hier nog onderzoek naar.” 

Afspraak
“Als het ontwerp in concept klaar is organiseren we een bijeenkomst voor genodigden,” legt Nicola verder uit. “We hebben dit destijds afgesproken met direct omwonenden, de gemeenten Haaren en Vught en diverse belangenorganisaties (Landschap, natuur en milieu Haaren, Heemkundekring De Kleine Meierij, afdeling Esch, ZLTO De Leye, Stichting Natuur- en Milieugroep Vught, Beheerseenheid BTO, Ons Vermaak). Zoals het er nu uitziet vindt deze besloten bijeenkomst eind augustus 2012 plaats. Iedereen die dit betreft krijgt hier natuurlijk op tijd bericht van.”

Planning
Dit najaar wil het waterschap het inrichtingsplan voor de Halsche Beemden in definitieve vorm, en samen met de plannen van Levendig Bleijendijk, voorleggen aan het Dagelijks Bestuur. Gaat deze akkoord, dan volgt de openbare inzageperiode. “Tegen die tijd organiseren we een openbare inloopmiddag,” besluit Nicola haar toelichting. De datum en locatie zal het waterschap op deze website en in de lokale media bekendmaken. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit deelproject? Neemt u dan contact op met projectleider René Iemenschot. Hij is te bereiken op tel. 0411 618 380 of via e-mail: riemenschot@dommel.nl. Kijk voor algemene achtergrondinformatie en eerdere berichten in het menu aan de rechterzijde op deze webpagina.
 

« Terug