Veegvuil-uitdraaiplaats Kleine Aa verplaatst

22-03-2013

De veegvuil-uitdraaiplaats bij de Kleine Aa, ten noorden van de Kapelweg, functioneert niet zoals gewenst. Daarom komt er nu een uitdraaiplaats ten zuiden van deze weg. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Maaisel
“Als het waterschap de beek de Kleine Aa tussen de Kempseweg en de Kapelweg maait, drijft het maaisel richting de stuw bij spoorlijn Tilburg-Boxtel,” legt projectmedewerker Nicola Jansen uit. “Daar hoopt het zich op. Vervolgens, stroomt het maaisel onder de spoorbrug door  tot aan een zogenoemde vangbalk. Een kraan, ten noorden van de Kapelweg, schept het natte maaisel daar uit het water en legt het op een zogeheten veegvuil-uitdraaiplaats. Het maaisel lekt hier uit en wordt daarna afgevoerd.”

Functioneren
Nicola vervolgt: “De veegvuil-uitdraaiplaats ten noorden van de Kapelweg functioneert niet zoals we verwacht hadden. Dit heeft twee redenen. Ten eerste stroomt het water er sneller dan voorzien door de korte afstand tussen de stuw en de veegvuil-uitdraaiplaats. Als gevolg hiervan schiet het maaisel te snel onder de vangbalk door en kunnen we het niet uit de beek scheppen. Het maaisel drijft door en komt uiteindelijk in de drempels van de vistrap terecht, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Daarnaast blijkt de veegvuil-uitdraaiplaats in natte periodes het water op te stuwen. De beek treedt hierdoor sneller buiten haar oevers. Het naastgelegen bedrijfsterrein kan hier overlast van krijgen.” Om dit op te lossen heeft Waterschap De Dommel besloten om de uitdraaiplaats te verplaatsen. Nicola: “Hij komt nu ten zuiden van de Kapelweg. Het perceel en de hiervoor benodigde omgevingsvergunning zijn al geregeld. De noordelijke uitdraaiplaats is alvast weggehaald. Ook is het maaiveld afgegraven om een bredere winterbedding van de beek te creëren.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over de veegvuil-uitdraaiplaats? Neem dan contact op met projectleider Hans Koekkoek via tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl. Kijk voor algemene achtergrondinformatie op de projectpagina van de Kleine Aa. « Terug