Tweede vispassage Kleine Aa deze zomer klaar

22-03-2013

De tweede vispassage in de Kleine Aa laat langer op zich wachten dan gepland. In plaats van zomer 2012 wordt het waarschijnlijk zomer 2013 voordat deze klaar is. “Dan kunnen vissen als de Bittervoorn, Kopvoorn en Winde eindelijk zonder belemmeringen  tussen de Essche Stroom en de Beerze zwemmen,” aldus projectmedewerker Nicola Jansen.

Goed functioneren
“We willen een goed functionerende vispassage aanleggen,” legt Nicola uit. “Omdat de stuw bij de Helweg moet blijven staan, kiezen we voor een zogeheten Vertical Slot Vispassage. Dit is een langwerpige betonnen buis met tussenschotten met doorstroomvensters die zo een aantal kamers vormen waar de vissen even op adem kunnen komen voor het volgende ‘stapje’. Het water uit de Kleine Aa stroomt hier doorheen en vormt een lokstroom voor vissen. Instinctief weten ze dan welke richting ze op moeten zwemmen. De vissen zwemmen zodoende ‘zigzaggend’ stroomopwaarts door de buis en passeren zo de stuw.” Nicola vervolgt: “De constructieberekeningen voor deze uitvoering namen meer tijd in beslag dan we oorspronkelijk dachten. We hadden dan ook nogal wat eisen: de vispassage moet ondergronds 80 cm hoogteverschil van het waterpeil overbruggen, stevig verankerd in de grond zitten, mag niet verzakken én de constructie van de brug mag niet beschadigd worden.”

Planning
Gelukkig zit er nu schot in de zaak: “De vergunning is binnen. De betonnen constructie voor de vispassage is  ook gemaakt. Het bijbehorende uitvoeringsbestek is bijna klaar voor aanbesteding. Medio april weten we welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Afhankelijk van de benodigde voorbereidingen en de weersomstandigheden gaat de vispassage dit voorjaar de grond in. Ik heb goede hoop dat de vissen nog deze zomer onbelemmerd tussen de Essche Stroom en de Beerze op en neer kunnen zwemmen!”

Meer informatie
Neem voor meer actuele informatie over de Kleine Aa contact op met projectleider Hans Koekkoek via tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl. Kijk voor algemene achtergrondinformatie op deze website bij de projectpagina Kleine Aa.
 

« Terug