Halsche Beemden en Bleijendijk: twee projecten, één aanbesteding

04-07-2013

De uitvoering bij Halsche Beemden en Landgoed Bleijendijk gaat tegelijk van start. Dit maakt het mogelijk om deze twee deelprojecten samen aan te besteden en uit te laten voeren door één aannemer. De uitvoering verloopt vervolgens gewoon volgens planning. 

Bezig met bestek
Op 24 juni jongstleden kwam er na een zorgvuldige inspraakprocedure een einde aan de beroepstermijnen  van de plannen.  “Op dit moment zijn we samen met de betrokken partijen erg druk bezig met het maken van het bestek,” licht projecteider Hans Koekkoek toe. “Zodra dit is afgerond kunnen we starten met de aanbesteding”. RoyalHaskoningDHV neemt tijdens de uitvoering de directievoering voor zowel Halsche Beemden als Levendig Bleijendijk op zich.

Start uitvoering
Het is de bedoeling om in het najaar 2013 te starten met de uitvoering van zowel Halsche Beemden als Bleijendijk. Wanneer alles volgens planning verloopt ronden we het project Halsche Beemden eind 2013/begin 2014 af. Voor het project Bleijendijk is de verwachting dat dit eind 2014 klaar is. Voor meer informatie en achtergronden verwijzen wij u graag naar de projectpagina’s op deze website. U mag ook contact opnemen met projectleider Hans Koekkoek. Hij is te bereiken op tel. 0411 – 618 408 of via e-mail hkoekkoek@dommel.nl.

 

« Terug