In ontwikkeling: Landgoed Setersheike

04-07-2013

Aan de westzijde van de weg ‘De Ruiting’ in Esch is Landgoed Setersheide in ontwikkeling: een landgoed met woningen en nieuwe natuur waar óók waterdoelen gerealiseerd kunnen worden. Hier ontmoeten de particuliere initiatiefnemer van dit landgoed, de heer Vughts, en Waterschap De Dommel elkaar. Karin van der Hoeven, projectleider van De Dommel: “Wij ondersteunen dit particuliere project met onze kennis en kunde van het waterbeheer. Maar we zijn geen kartrekker, dat is de initiatiefnemer, mijnheer Vugts.”
 
12,5 hectare nieuwe natuur
Karin: “Landgoed Setersheide komt te liggen aan Ruiting 10-10a in Haaren, waar voorheen intensieve veehouderij plaatsvond. Op dit moment bereidt de heer Vugts een bestemmingsplan voor om de oorspronkelijke agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Is dit rond dan kan hij op deze locatie een 25 hectare groot landgoed realiseren. Op dit landgoed komen vijf nieuwe woningen. Ter compensatie van de komst van deze landgoedwoningen legt de heer Vugts 12,5 hectare natuur aan. Met deze natuur kan Waterschap De Dommel een ecologische verbinding creëren tussen de Essche Stroom en het Helvoirts Broek. En komt er voor de recreanten een prachtig stukje natuur bij om van te genieten.” 
 
Natte natuurparel
De projectleider vervolgt: “In 2010 hebben wij op verzoek van de gemeente en de initiatiefnemer een programma van eisen opgesteld. Wij hebben daarin zowel onze bevindingen uit eerdere onderzoeken in het gebied meegenomen, als een en ander hydrologisch doorgerekend. Op die manier kon de heer Vugts verder met de ontwikkeling van een kwalitatief goed inrichtingsplan. En wisten wij dat hij daarbij rekening zou houden met de waterdoelen die wij als waterschap voor dit gebied hebben vastgesteld.”
Karin verklaart: “Het Helvoirts Broek is een gebied met hoge natuurwaarden. Het is een zogeheten ‘Natte Natuurparel’. Om de natuurwaarden in dit gebied te beschermen moet de invloed van voedselrijk water (water met teveel meststoffen zoals nitraat en fosfaat) zoveel mogelijk beperkt worden. Het water van het landbouwgebied is erg voedselrijk. Daarom willen we dit in de toekomst niet meer af laten wateren naar het Helvoirts Broek, maar naar de Essche stroom. Om dit mogelijk te maken wil De Dommel er een nieuwe watergang aanleggen; de nieuwe Broekleij. De oude Broekleij blijft gewoon bestaan. Op die manier kunnen we bij hoog water namelijk het teveel aan water snel afvoeren via de oude weg. En houden de mensen ook bij extreme omstandigheden droge voeten.” Ze vervolgt: ”Langs de nieuwe en oude Broekleij komt vervolgens een 25 meter brede Ecologische Verbindingszone (EVZ) met moerassen, poelen en beplanting. Om de wandelaars toegang te geven tot dit deel van het nieuwe natuurgebied, maken we onze onderhoudspaden zo, dat deze voor bezoekers toegankelijk zijn. Met mijnheer Vugts is afgesproken dat hij twee bruggen aanlegt en het landgoed openstelt voor het publiek.”

Financiering
De ontwikkeling van Landgoed Setersheike is mede mogelijk door een financiering van de Provincie Noord-Brabant.
 
Meer informatie
Voordat u echter als bezoeker over een van deze ‘waterschapspaden’ kunt lopen moet er nog heel wat water door de oude Broekleij stromen. Houdt u voor de voortgang van dit particuliere project vooral de lokale media en gemeentesite in de gaten. Voor meer informatie over de waterdoelen op het landgoed kunt u mailen met projectleider Karin van der Hoeven: kvdhoeven@dommel.nl
« Terug