Startsein voor weer een flink stuk beekherstel

20-11-2013

Kabbelend water in een kronkelend beekje, een pracht aan bloemen en een rijkdom aan dieren. Zo zal over enkele jaren de Essche Stroom tussen Vught en Boxtel eruit zien. De rechte Essche Stroom, zoals we die kennen, zal gedeeltelijk verdwijnen. Over een lengte van ruim vijf kilometer wordt een meanderende waterloop gegraven. De werkzaamheden beginnen 2 december rondom landgoed Bleijendijk in Vught en lopen door tot eind 2014. Het werk in de Halsche Beemden, ten westen van de A2, wordt in maart 2014 al afgerond.

De werkzaamheden links en rechts van de A2 maken deel uit van het herstel van de Essche Stroom. Eerder is de beek op andere locaties al verbeterd. Op dit gedeelte werkt Waterschap De Dommel samen met landgoed Bleijendijk en met Brabants Landschap. Gedrieën hebben deze partijen de plannen ontwikkeld.

Meer vissen
“De huidige Essche Stroom is een gekanaliseerde beek,” legt Martijn Fliervoet van Brabants Landschap uit. “Dat is in de jaren zestig gebeurd ten gunste van de landbouw, van Oisterwijk tot aan de Dommel. Nu maken we er weer een kronkelende beek van. Daardoor zullen er meer planten en dieren komen. Algemeen voorkomende soorten als karpers zijn er wel, maar we hopen binnenkort ook het bermpje, de serpeling en de kopvoorn in grotere aantallen aan te treffen. En dat allemaal tegen het decor van bloemrijk grasland waar iedereen straks kan rondstruinen.”

Waterbeheer
Natuurontwikkeling en natuurbeleving zijn belangrijke doelen. “Maar er is meer,” zegt Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel. “Terwijl we de nieuwe beek graven, leggen we de keringen meer landinwaarts.  Zo ontstaat er ruimte voor natuurlijke ontwikkeling, maar ook voor het opvangen van hoogwater in de Essche Stroom.En als het echt erg wordt, hebben we altijd nog het deel van de Essche Stroom dat intact blijft en dat - als het moet - het water snel afvoert.”

Startsein
Het startschot voor de werkzaamheden aan de Essche Stroom werd 16 november gelost op het terrein van landgoed Bleijendijk. Rien van den Berg, plancoördinator van Bleijendijk, memoreerde de historie van het landgoed en eerdere projecten om de waterhuishouding op het landgoed te verbeteren. “In die zoektocht hebben we het waterschap ontmoet en zijn we ook nu weer partners. Samen hebben we als doel de ontwikkeling van één plan voor de Essche Stroom en het landgoed.” Anneke Teulings, eigenaresse van landgoed Bleijendijk en zelf zeer actief betrokken bij het plan, had daarna nog maar één zin nodig: “Ik vind dit geweldig!”   

Medailles
Ook watergraaf Peter Glas was trots dat dit project nu kan worden uitgevoerd. “Dat is gelukt dankzij de betrokkenheid van het landgoed en van Brabants Landschap, en met financiële steun van de provincie.” De watergraaf nam vervolgens de gelegenheid te baat om enkele personen te lauweren die zich verdienstelijk maken voor water en watereducatie  in Brabant. In het kader van het 150-jarig bestaan, zet het waterschap immers 150 personen of organisaties in het zonnetje die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan  waterwerk. Deze keer viel de eer te beurt aan Landgoed Bleijendijk (Rien van den Berg), Oertijdmuseum ‘De Groene Poort’ (René Fraaije ), Natuurmuseum Tilburg  (Johan Heeffer) en ‘Waterwonderen’, een organisatie die jongeren in contact brengt met de watersector.

Jeugdige bestuurders
Twee medailles vonden een bijzondere bestemming. De ene was voor Joeri Renes (16) die namens Waterschap De Dommel lid is van het landelijke jeugdwaterschapsbestuur. Ter gelegenheid  van het 150-jarig bestaan van Waterschap De Dommel was het jeugdbestuur bijna compleet aanwezig. De andere medaille was voor Joop de Jager van Waterschap Zuiderzeeland, die optreedt als coach en begeleider van het jeugdwaterschapsbestuur. Na alle loftuitingen en aandacht lieten de jeugdige bestuurders zich ook zelf niet onbetuigd. Op signaal staken zij eendrachtig de spa in de grond en markeerden daarmee de nieuwe Essche Stroom in wat nu nog een weiland is op landgoed Bleijendijk.« Terug