Nieuwe bedding Essche Stroom bijna gereed

12-03-2014

Bezoek rond deze tijd eens de Essche Stroom. Wandel eens over Hal en zie met eigen ogen de nieuwe loop van de Essche Stroom. Zeker, de kranen en bulldozers zijn nog druk aan de gang. Maar over bijna het hele traject is de altijd zo strakke Essche Stroom al veranderd in een kronkelend beekje. Dat is mooi voor het oog en goed voor de natuur. Maar de operatie heeft ook tot doel het aangrenzende gebied te beschermen tegen wateroverlast.

Hoe grillig het water in onze rivieren, beken en sloten zich kan gedragen, weten we allemaal. Wie herinnert zich niet nog de beelden uit 1995, met een surfer op een plas water waaronder zich ergens de A2 moet bevinden. Uit die tijd stammen ook de besluiten van rijk en provincie dat de waterschappen zoveel mogelijk wateroverlast in de toekomst moeten voorkomen.

Langer stromen
Hans Koekkoek, projectleider Essche Stroom bij Waterschap De Dommel, legt uit op welke manier de herinrichting van de beek de waterveiligheid verbetert. ‘In de eerste plaats gaat de nieuwe Essche Stroom kronkelen of meanderen. Daardoor heeft het water veel langer de tijd om weg te stromen. Bovendien geven we de beek ruimte om bij hoog water buiten de oevers te treden. Met beide maatregelen voorkomen we dat het water van de Essche Stroom in rap tempo richting de Maas gaat en bij hoog water vooral in en rond Den Bosch flinke problemen kan geven.’

Waterkeringen
De rechte Essche Stroom stroomt tussen twee dijken of waterkeringen. Die worden dus overbodig? ‘Ja en nee’, zegt Hans Koekkoek. ‘Op de plek waar ze nu liggen gaan ze gedeeltelijk weg. Maar we moeten natuurlijk ook in de nieuwe situatie het water kunnen tegenhouden als dat nodig is. En dat doen we ook. We leggen zogenaamde ‘regionale’ waterkeringen aan, die een bebouwde kom moeten beschermen of belangrijke infrastructuur, zoals de A2. Er komen ook iets lagere, zogenaamde ‘overige’ keringen, die agrarische percelen en bebouwing  in het buitengebied beschermen.’

Onderlopen
Als de werkzaamheden aan de Essche Stroom zijn afgerond zal het beekdal bijna elke winter overstromen. ‘Dat is normaal en ook goed voor het ecologisch functioneren van het watersysteem. Welke delen precies overstromen hangt af van de hoogte. Sommige delen van het terrein zullen nauwelijks of slechts een paar dagen per jaar onderlopen. Andere delen zullen juist weken onder water staan. Deze ‘normale’ overstromingen hangen vooral samen met de neerslag die valt in het gebied waar de Essche Stroom doorheen loopt.’

Hoog Maaswater
‘Anders wordt het in de meer extreme situaties die ontstaan wanneer de invloed van de Maas zich doet gelden. Eenvoudig gezegd: als bij Den Bosch het water in de Maas hoog staat, kunnen riviertjes en beekjes die in de Maas uitmonden, hun water niet meer kwijt. En dat merken we dus op de Essche Stroom, tot aan Esch toe. Het komt gelukkig niet vaak voor, maar juist voor deze situaties hebben we bergingsgebieden en keringen in gebied aangelegd.’

Eigenwijs
Juist daarom blikt Hans Koekkoek terug op een interessant karwei. ‘Je bent toch bezig met water, die vloeibare materie die zich zo eigenwijs kan gedragen. Dat geldt zeker voor dit gebied waar twee watersystemen elkaar beïnvloeden. Met water uit de Essche Stroom dat uit de Kempen komt, maar uitmondt in de Maas die uit Frankrijk komt. Je moet dus rekening houden met hoogwater in het ene, het andere, of in beide systemen. Dat hebben we met dit project in ieder geval zo goed mogelijk gedaan.’

 

« Terug