Informatiebijeenkomst Essche Stroom 2 april 2014

12-03-2014

Woensdag 2 april aanstaande organiseert Waterschap De Dommel een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Essche Stroom bij Esch en bij de Ruiting. Alle inwoners  van Esch en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Es in Esch en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Uitstel geen afstel
Met de bijeenkomst op 2 april start het waterschap een nieuwe fase in het denken over de herinrichten van de Essche Stroom. Een proces dat begon in 2006. Toen al dachten inwoners van Esch actief mee over de toekomst van de waterloop. Door verschillende oorzaken, waaronder het vervallen van de opgave om een Robuuste Verbinding langs de Essche Stroom te realiseren, heeft het waterschap in 2009 de planvorming voor de Essche Stroom bij Esch moeten opschorten. Projectleider Hans Koekkoek:” De plannen hebben uitstel gekregen, er is nooit sprake geweest van afstel. Het traject vanaf De Ruiting tot aan de spoorlijn bij Hal is een zeer belangrijke schakel in het totale beeksysteem. Het realiseren van de (water)doelen staat hoog op de prioriteitenlijst van De Dommel.”

Nieuwe mogelijkheden
Inmiddels ziet het waterschap nieuwe mogelijkheden om de herinrichting van de Essche Stroom ter hand te nemen. Weliswaar met een kleiner budget en met gewijzigde ambities, maar wel op basis van dezelfde waterdoelstellingen. De nieuwe denkrichtingen om een aangepast plan voor de Essche Stroom te ontwikkelen, wil het waterschap op woensdag 2 april toelichten aan de inwoners van Esch.

Informatiebijeenkomst 2 april 2014
Tijdens de bijeenkomst zal projectleider Hans Koekkoek vertellen over de jongste ontwikkelingen en denkbeelden over de plannen bij Esch en bij de Ruiting. Vervolgens is het waterschap benieuwd naar de reactie van de inwoners en belangstellenden die aanwezig zijn.

 

« Terug