Beek bij Esch wordt alsnog aangepakt

04-04-2014

Na vijf jaren van stilte is er nu duidelijkheid. Rond de kom van Esch wordt de Essche Stroom de komende jaren alsnog opnieuw ingericht. Het belangrijkste doel is de inwoners  en gebouwen in  Esch te beschermen tegen mogelijk hoog water. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Hoe precies staat nog niet vast. Bewoners hebben dus ruimte om met eigen ideeën en oplossingen te komen.

 

Informatiebijeenkomst 2 april
Dat was de boodschap van Waterschap De Dommel tijdens een informatiebijeenkomst op 2 april jl. in Dorpshuis De Es. Zo’n vijftig inwoners hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om uit de eerste hand te horen wat het waterschap voor ogen staat.

Reële doelen
Projectleider Hans Koekkoek blikte eerst even terug op het verleden. Want zo’n jaar of acht geleden maakte het Waterschap samen met bewoners al plannen om de Essche Stroom in te richten. Door de financiële crisis stopte dat project vijf jaar geleden abrupt. Nu pakt Waterschap De Dommel de draad weer op. Met  minder geld en met reële, minder ambitieuze doelen. Ook de ruimte voor de uitvoering van nieuwe ideeën is beperkt, maar ze is er wel degelijk.

Veilig
Aansluitend op de werkzaamheden rond landgoed Bleijendijk en in de Halsche Beemden kan het werk aan de Essche Stroom rond Esch van start gaan. Het voornaamste doel is hier ervoor te zorgen dat het dorp Esch en zijn inwoners veilig zijn voor hoogwater. Voor een deel krijgt de beek daarom zijn oorspronkelijk slingering terug, met links en rechts veel ruimte om uit de oevers te treden. Op andere plekken worden de bestaande dijken langs de Essche Stroom op de wettelijk vereiste hoogte gebracht.

Interviews
Kees Ykema, als adviseur betrokken bij dit project, vertelde hoe bewoners bij de planvorming worden betrokken. Dat gebeurt in de vorm van interviews. Iedereen die ideeën heeft voor de herinrichting  van de Essche Stroom kan zich daarvoor opgeven tot uiterlijk 9 april 2014. Een aantal aanwezigen deed dat al meteen na afloop van de bijeenkomst.

Vervolgbijeenkomst
Zodra de interviews zijn gehouden en de plannen verder zijn uitgewerkt, zal er weer een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Houd intussen de informatie op deze website in de gaten!

Bekijk hier de presentatie van de bijeenkomst op 2 april 2014

« Terug