Veel ideeën voor aanpak beek bij Esch

27-05-2014

Bewoners van Esch hebben een stroom aan ideeën geleverd voor de manier waarop de Essche Stroom opnieuw zou kunnen worden ingericht. Dat blijkt uit de tientallen interviews die Waterschap De Dommel in april en mei heeft gehouden. Praktisch iedereen vindt de herinrichting van de beek nodig om het dorp en zijn omgeving beter te beschermen tegen hoog water. De meeste bewoners denken bovendien dat met een vernieuwde Essche Stroom het dorp en het omliggende landschap aantrekkelijker kunnen worden.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 2 april riep het waterschap de aanwezigen op ideeën over de herinrichting van de Essche Stroom kenbaar te maken in een interview. Direct al gaven veel bewoners zich daarvoor op. Sindsdien hebben ongeveer 20 interviews plaatsgevonden met 40 personen, soms individueel, soms in kleine groepjes. De levendige gesprekken die allemaal in een bijzonder goede sfeer verliepen, hebben veel aandachtspunten opgeleverd waarmee de ontwerpers inmiddels aan de slag zijn gegaan.

Maatwerk
Voor de meeste bewoners gaat veiligheid boven alles. Met bescherming tegen overstromingen en goede afwatering in het buitengebied is iedereen gediend. Een steviger dijk langs de beek is dus nodig. Op plekken waar de dijk dichtbij woningen ligt (Spankertstraat, Haarenseweg) zal in het belang van de bewoners ‘maatwerk’ moeten worden geleverd. Andere wensen van bewoners gaan vooral over de aantrekkelijkheid van de omgeving waarin zij wonen. Veel genoemd wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te wandelen, liefst in een ommetje rond het dorp. Andere vormen van recreatie (fietsen, kanoën, paardrijden) moeten ook mogelijk zijn, zij het op bescheiden schaal. In ieder geval willen bewoners in de toekomst blijven genieten van het uitzicht, de weidsheid en openheid die het dorp en de omgeving zo kenmerken. En het zou mooi zijn als er wat meer koeien in de wei verschijnen.

Nieuwe bijeenkomst 3 juli 2014
De ontwerpers zijn inmiddels al eens bijeen geweest om kennis te nemen van alle aandachtspunten die bewoners op tafel hebben gelegd. Maar ook om te kijken hoe zij die al die punten tegen elkaar zullen afwegen om uiteindelijk te komen tot een eerste ontwerpplan voor de Essche Stroom. Daar gaan ze de komende tijd mee door, want het is de bedoeling dat zo’n ontwerpplan snel gereed is. Het ontwerpplan zal op donderdag 3 juli 2014 door projectleider Hans Koekkoek aan u gepresenteerd worden. U bent van harte uitgenodigd om naar de zaal van Ons Café, Leunisdijk 28 in Esch te komen.

De zaal is open vanaf 19.45 uur, de presentatie start om 20.00 uur.

« Terug