Uitzicht over Essche Stroom bij Bleijendijk

27-05-2014

Rond landgoed Bleijendijk naderen de werkzaamheden aan de Essche Stroom een belangrijke mijlpaal. Het laatste stukje dijk wordt de komende weken aangelegd om de nieuwe waterkering volledig te sluiten. Dat is overigens nog niet zo eenvoudig, omdat er op die locatie veel veen in de bodem zit. Door er geleidelijk steeds zwaardere druk op te zetten, moet het veen eerst inklinken. Daarna wordt er voor extra stabiliteit nog een damwand geplaatst. Pas dan kan de dijk worden gedicht. Aansluitend moeten de bestaande dijken nog worden gesaneerd en ontdaan van resten chroom die stammen uit de tijd van de Tilburgse textielindustrie en met de Essche Stroom hierheen zijn gevoerd. Als tenslotte de huidige dijken zijn weggehaald, krijgt de Essche Stroom haar nieuwe loop.

Vanwege al die werkzaamheden is het wandelpad over de dijk langs het Volmeer naar Halder afgesloten. Wie toch met eigen ogen het gebied wil zien, kan terecht bij de bruggen over de Essche Stroom bij de A2 en bij Halder, of op het uitzichtpunt dat het waterschap heeft aangelegd bij het Volmeer. 

 

« Terug