Een nieuwe beek in de Halsche Beemden

25-09-2014

Een wijds landschap. Een kronkelende beek. Weidebeekjuffers, libellen en zelfs een das die er hun nieuwe territorium verkennen. Tot voor kort had de Essche Stroom tussen Esch en Vught geen keus: gewoon rechtdoor als een kanaal. Nu kan het water over een lengte van 3,5 kilometer ook meanderend door het gebied. Bevrijd van dijken en keringen kabbelt het water door het grasland dat bij hoog water mag overstromen. Terwijl de natuur ontkiemt, is het er al heerlijk wandelen.

Zo’n veertig aanwonenden, bestuursleden en andere belangstellenden hadden de primeur. Op 10 september 2014 toonden Waterschap De Dommel en Brabants Landschap trots wat zij met financiële steun van de provincie in minder dan vier jaren tot stand hebben gebracht. Een juweeltje van een beeklandschap dat ook nog eens berekend is op de grote hoeveelheden water die ons te wachten staan.

Waterberging
Projectleider Hans Koekkoek van het waterschap vertelde dat voor dit project dertig hectare grond is aangekocht. ‘Die hadden we nodig om de kronkelende beek te realiseren, maar ook om bij hoog water aan weerszijden voldoende ruimte te hebben voor waterberging. Toch hebben we het ‘kanaal’ niet weggehaald. We weten dat hier veel water verstouwd moet kunnen worden. In extreme gevallen helpt de oude Essche Stroom dan mee het water snel af te voeren.’

Vispassage
Gezien vanaf de A2 begint de beek net voor de stuw. ‘Die plek is ook gekozen voor de vissen,’ vertelt Martijn Fliervoet, districtsbeheerder bij Brabants Landschap. ‘Met een lokstroom worden vissen de beek in geleid. Dankzij die passage stuiten ze niet meer op de stuw en kunnen ze nu verder stroomopwaarts naar Esch zwemmen. Voor wandelaars wordt het hier een lustoord. Wie wil kan over het dijkje lopen dat het hele gebied omzoomt. Struinen langs de beek kan ook. Om de natuur zich te laten ontwikkelen zullen we wel soms hier en daar een stukje moeten afsluiten.’

Water beleven
Voor Waterschap De Dommel en Brabants Landschap is dit niet het eerste project. Waterbergingsgebieden worden namelijk in hoog tempo aangelegd. Watergraaf Peter Glas: ‘Veel mensen hier herinneren zich nog het hoge water van 1995. Die waterstand kan dit gebied nu aan. Het water zal niet meer in de tuinen lopen’. Directeur Jan Baan van Brabants Landschap ziet in de beken de ‘ruggengraat van onze waterhuishouding’. ‘Daar moeten we goed mee omgaan. Maar even belangrijk is het hier het water en natuur te beleven.’ Daarna onthulden de  beide heren een informatiezuil middenin het grasland.

Blije bewoners
Aan het slot van de middag toog het hele gezelschap naar de achtertuin van Catrien Kuijpers, die daar een uitgebreide high tea serveerde. Een van de gasten was Nicolette Janssen, bewoonster van De Oude Tol, het voormalige tolhuis langs de A2. ‘Ik ben heel blij met het nieuwe landschap. Tot voor kort stond hier alleen maïs en reed een boer regelmatig mest uit op een aangrenzend landje. Nu kijk ik over het dijkje uit op dit prachtige gebied waarin de natuur zich razendsnel ontwikkelt.’

« Terug