Cultuur en historie zichtbaar langs Essche Stroom

25-09-2014

Handel, visserij, oorlog. De rust in Esch en omgeving is eigenlijk nog maar betrekkelijk recent. De historie van het gebied is rijk en rumoerig, en dus de moeite van het verhalen waard. Uitgangspunt voor de herinrichting van de Essche Stroom is: “Met het oog op het verleden kijken naar de toekomst”. Voor een extra impuls aan dit uitgangspunt, zoekt Waterschap De Dommel samen met anderen naar manieren waarop de bewoners de cultuurhistorie van hun omgeving zichtbaar kunnen maken. Op een manier die past bij het dorp en bij de nieuwe Essche Stroom.

Begin maart kwamen diverse organisaties en individuele bewoners bijeen voor een eerste verkenning. Er zijn veel ideeën ontstaan voor de invulling. Een daarvan is om langs de Essche Stroom een Kunst en Belevingsplek te creëren. Nettie van de Langenberg van Heemkundekring De Kleine Meijerij, Frank van Wagenberg van Stichting Buurtschap De Ruiting en voormalig wethouder Henk van Roosmalen (momenteel adviseur/consultant toegepaste ruimtelijke ontwikkelingen) waren hierover zo enthousiast dat ze zich hebben aangemeld om dit idee samen met het Waterschap verder uit te werken.

Kunst en belevingsplek
Het plan is om verschillende ideeën voor de beleving van cultuur en historie te concentreren op één prominente locatie in de buurt van Esch. De rol en betekenis van het water voor Esch en omgeving moet op de locatie zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt. Maar er zijn andere mogelijkheden die daaraan kunnen worden toegevoegd. Zoals een monument ter herinnering aan de vele veldslagen en oorlogen die in dit gebied zijn uitgevochten. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om met kunstobjecten te werken.

Verhaal achter de plek
In 2013 werkte Waterschap De Dommel mee aan de oprichting van een informatiezuil over de tragiek van bakkerszoon Sjef van Beckhoven die in 1931 verdronk in de Essche Stroom. Op vergelijkbare wijze zal straks ook het verhaal achter de kunst en belevingsplek worden verteld.

Informatiebord over de Romeinse Graven op de Kollenberg in Esch.

« Terug