Werkzaamheden aan dijken bij Esch

25-09-2014

Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om de Essche Stroom rondom Esch opnieuw in te richten. Tijdens de voorbereidingen zijn er inspecties uitgevoerd naar de dijken (keringen) langs de Essche Stroom. Op sommige delen zijn slechte plekken waargenomen. Die worden nu zo spoedig mogelijk gerepareerd.

‘Een dijk moet altijd OK zijn’, zegt Hans Koekkoek die namens Waterschap De Dommel de herinrichting van de Essche Stroom leidt. ‘Ook als we weten dat we er later aan gaan werken. Als een kering nu slecht is, gaan we er nu iets aan doen.’ En dus starten vanaf eind september de herstelwerkzaamheden. De direct aanwonenden hebben daarover een brief ontvangen. 

Afgekalfde oever bij Esch.

« Terug