Tegenvaller bij werkzaamheden rond Bleijendijk

25-09-2014

Rond landgoed Bleijendijk is al veel veranderd. Vóór de zomervakantie is de nieuwe waterkering bij het Volmeer  gedicht. ‘Het maken van de dijk bij het Volmeer was best een klus,’ zegt projectleider Hans Koekkoek. ‘Voor een deel bestaat de ondergrond namelijk overwegend uit een dik pakket veen. Het heeft wat meer tijd dan gepland gekost om op die onstabiele ondergrond toch een stevige waterkering te maken.’

Een echte tegenvaller is er ook: begin september is de aannemer failliet gegaan. Juist op het moment dat de echte ombouw van de Essche Stroom zou gaan beginnen. ‘Op dit moment bekijken we de opties om het werk snel op te pakken en af te ronden.’

De dijk langs het Volmeer is inmiddels geheel gesloten.

Nieuwe loop
‘Als we er van uitgaan dat we de draad toch weer snel kunnen oppakken, beginnen we met het weghalen van de dijken die de Essche Stroom tot nu toe in een rechte baan houden. Dat wordt een spannend karwei,’ zegt Hans Koekkoek. ‘Dan gaan we echt zien hoe het riviertje een nieuwe loop zoekt in de veranderde omgeving. Terwijl we de oude dijken ontmantelen kijken we ook of de grond is vervuild door activiteiten in het verleden. Alles wat we aan vuiligheid tegenkomen wordt afgevoerd.’

Schotten bij Schuilenburg
Ten slotte vinden de laatste werkzaamheden plaats aan de ‘kruising’ van de waterkering met de weg Schuilenburg in Sint Michielsgestel. Ondergronds is de hele constructie al voorbereid. Het bovengrondse deel is ook al zichtbaar waarbij een viertal sponningen in het metselwerk zijn aangebracht. Die maken het mogelijk om de weg met schotten af te sluiten, zodat de waterkering dicht is. Hoewel de weg inmiddels weer open is, moet het wegdek rond de kruising nog opgehoogd en geasfalteerd  worden.  

« Terug