Doorstart project Smalwater-Noord

23-04-2009

Eind vorig jaar is een doorstart gemaakt met het project Smalwater-Noord. Om tot een gezamenlijk plan te komen, is een klankbordgroep opgericht. Ook doet Waterschap De Dommel dit jaar diverse inventariserende onderzoeken en zal er een inrichtingsplan worden opgesteld.

De afgelopen jaren is een kavelruilproject uitgevoerd. Hierdoor is de landbouwkundige structuur van Smalwater-Noord verbeterd en is tegelijkertijd ruimte gecreëerd voor water en natuur. Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel: “De komende periode staat in het teken van het beekherstel en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook wordt in win-win situaties de agrarische verkaveling verbeterd. Een belangrijk uitgangspunt is dat de resultaten moeten passen binnen de eisen van de Robuuste Verbindingszone.”

Planning
Waterschap De Dommel werkt dit jaar aan diverse inventariserende onderzoeken op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, bodem, flora- en fauna en er wordt een inrichtingsplan opgesteld. In het najaar zal de bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. “Nadat vervolgens de benodigde vergunningen zijn aangevraagd en het werk is aanbesteed, kan het werk naar verwachting in het najaar van 2010 worden uitgevoerd. Dit zal enkele maanden in beslag nemen”, vertelt Koekkoek.

In samenwerking
Om tot een gezamenlijk plan te komen, hebben is klankbordgroep opgericht. Hierin zijn, naast Brabants Landschap en de gemeente Boxtel, gemeente Haaren, Werkgroep Natuur en Landschapsbeheer Boxtel, Heemkundekring Boxtel, Heemkundekring De Kleine Meijerij, ZLTO Boxtel-Liempde, Provincie Noord-Brabant en direct aan het projectgebied grenzende perceelseigenaren vertegenwoordigd. Deze groep is al twee keer bij elkaar gekomen om wensen en ideeën te bespreken.

Meer informatie?
Neemt contact op met Waterschap De Dommel: Hans Koekkoek, Tel: 0411 618 408 of Nicola Jansen, Tel: 0411 618 621 E-mail: hkoekkoek@dommel.nl of njansen@dommel.nl
 « Terug