Laatste loodjes bij Bleijendijk

05-03-2015

De werkzaamheden aan de Essche Stroom bij Bleijendijk zijn bijna klaar. Wie over enkele maanden het gebied bezoekt, zal verbaasd staan. Van de bekende, rechte Essche Stroom is niets meer te zien. In plaats daarvan kronkelt nu lieflijk een beek door het landschap. Nog een paar flinke happen zand en de bulldozers en kranen kunnen vertrekken.

In februari zijn in de buurt van de A2 de laatste paar nieuwe bochten ‘aangesloten’ op de beek. Iets verderop, langs landgoed Bleijendijk, treft het waterschap voorbereidingen voor de aanleg van twee bruggen.

Kanaal gedempt
Nu ook het laatste deel van de Essche Stroom meandert, kan het tussenliggende stukje kanaal worden gedempt. Op die plek is de bestaande Essche Stroom tussen de twee en drie meter diep. Er is dus veel grond nodig om de geul te dichten. Die grond komt deels uit de nieuw aangelegde bochten. Ook de grond die is vrijgekomen met het afgraven van de laatste 300 meter dijk, gaat de oude Essche Stroom in. 

Avontuurlijke hangbruggen
Intussen wordt gewerkt aan plannen om verder stroomafwaarts een oversteek over de Essche Stroom mogelijk te maken. Gedacht wordt aan twee avontuurlijke hangbruggen van 25 meter lang. De bruggen worden schakels in een struinroute die het waterschap door het beekdal gaat aanleggen. De route maakt onderdeel uit van het al langer bestaande wandelroutenetwerk in het gebied.

Feestelijke opening 6 juni
Dit voorjaar worden alle werkzaamheden aan het herstel van de Essche Stroom afgerond en opgeleverd. Op 6 juni wordt dat feestelijk gevierd en iedereen is meer dan welkom. Noteer de datum alvast in de agenda. Nadere informatie volgt.

« Terug