Werken aan de beek in Esch: rekenen en afstemmen

05-03-2015

Voor de aanpak van de Essche Stroom vanaf De Ruiting tot aan de spoorlijn bij Hal zijn al een jaar plannen in de maak. Tegelijk met het beekherstel van de Essche Stroom worden rond de kom van Esch de dijken verzwaard en versterkt. Het waterschap zoekt een evenwicht tussen de wensen van bewoners en de technische eisen die aan een dijk worden gesteld. Dat kost meer tijd dan verwacht. Iets verderop, in buurtschap De Ruiting, raken de plannen voor het beekherstel de gronden van bewoners én hun eigen plannen voor de omgeving.

Hans Koekkoek, projectleider beekherstel Essche Stroom:  ‘We praten, we rekenen en we stemmen af. Dat is de actuele stand van zaken in Esch. Er is nog heel veel te bespreken en dat doen we dus ook. Soms duurt het iets langer dan verwacht. Zoals het ontwerpen van de dijken in Esch. We hebben bewoners bericht dat we meer tijd nodig hebben voor onze berekeningen.’

Dijken in Esch
In Esch draait het om de dijken langs de Essche Stroom. Die voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze moeten worden verzwaard en versterkt. Maar hier en daar ligt de dijk dichtbij de huizen en tuinen van bewoners. Daarom heeft het waterschap bewoners vorig jaar november persoonlijk betrokken bij de plannen voor de aanpak van de dijken. Suggesties die toen zijn gedaan, worden nu in verband gebracht met de technische eisen die aan een dijk worden gesteld. Dat is iets ingewikkelder dan het zich liet aanzien. ‘Maar ik verwacht dat we binnenkort kunnen vertellen welke oplossingen wat ons betreft aan de orde zijn,’ zegt Hans Koekkoek.

Randen in Ruiting
In buurtschap De Ruiting zijn bewoners begin februari bijgepraat over het beekherstel van de Essche Stroom. Het gesprek ging vooral over de situaties waarin het plan van het waterschap raakt aan de grond van bewoners. Gesproken werd over maatregelen die langs de randen kunnen en soms ook moeten worden getroffen, bijvoorbeeld door een sloot of dijk aan te passen of er groen te planten. Hans Koekkoek: ‘Ook recreatie is aan de orde geweest. Het gebied gaat veranderen en dus ook de beleefbaarheid en de mogelijkheden van recreatie. Dat gaat verder dan alleen het beekdal, dus in dit stadium is het goed dat mensen hier al over nadenken.’ Afgesproken is dat waterschap en bewoners hun plannen op elkaar blijven afstemmen, zodat beide gebieden ruimtelijk en qua activiteiten op elkaar aansluiten.

« Terug