Hoger grondwaterpeil in NNP Nemerlaer

23-04-2009

Om de natuurdoeltypen te halen die gelden voor de Natte Natuurparel (NNP) Nemerlaer zal het grondwaterpeil omhoog moeten. Dat is de uitkomst van een modelstudie die Royal Haskoning heeft gedaan in opdracht van Waterschap De Dommel.

Projectleider Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel: “Om te kijken op welke manier we invulling kunnen geven aan toekomstige maatregelen, zijn we nu twee scenario’s aan het doorrekenen. In het ene scenario worden alle sloten en greppels gedempt. Hiermee krijgen we gevoel bij het maximaal haalbare. In het andere scenario worden greppels in stand gehouden maar ondieper gemaakt om de afvoer van water te vertragen.” Ook wordt in het onderzoek gekeken naar de effecten van de scenario’s op de grondwaterstanden in het omliggende gebied.

Impact
Waterschap De Dommel kiest er bewust voor om eerst de impact van mogelijke maatregelen te onderzoeken alvorens om tafel te gaan met omwonenden en boeren. “We weten dan concreet wat de effecten zijn van verschillende maatregelen op het omliggende gebied en waar de knelpunten liggen. Dat vergemakkelijkt de discussie.” Koekkoek verwacht in de loop van het voorjaar de uitkomsten van de scenariostudie. “In een projectteam van Waterschap De Dommel en Brabants Landschap worden de uitkomsten besproken. Vervolgens gaan we na de zomervakantie in gesprek met betrokkenen”, vertelt Koekkoek.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over NNP Nemerlaer contact op met Hans Koekkoek, e-mail hkoekkoek@dommel.nl of tel. 0411-618408
 « Terug