Kunstwerk herinnert aan muntschat

15-07-2015

De wandelaar langs de Essche Stroom bij Bleijendijk kan er bijna niet omheen. Zo manhaftig staat het kunstwerk aan het eind op de dijk. Uit een grote donkere steen verschijnen enkele muntmedaillons. Het zijn grote schaalmodellen van Romeinse munten waarvan er begin jaren ’60  meer dan 3.000 in de Essche Stroom zijn gevonden.

Waterschap De Dommel wilde bij de afronding van het beekherstel bij Bleijendijk een blijvende herinnering plaatsen aan die gevonden muntschat. Jan Roymans van archeologisch adviesbureau Raap kreeg het verzoek het idee uit te werken. Michel Utens maakte er een tastbaar object van.Het kunstwerk op de dijk bij Bleijendijk

Herkenbaar
Jan Roymans: ‘Vanaf het begin wist ik dat er een kunstwerk moest komen met bijzondere eigenschappen. Niet abstract, maar in herkenbare vormtaal. En natuurlijk bestand tegen vandalisme. Dat robuuste vond ik in een grote steen die afkomstig is uit de Limburgse Grensmaas, maar ook in deze streek diep onder grond wel voorkomt. De steen bestaat eigenlijk uit heel veel stenen die gedurende lange tijd onder druk zijn samengeperst. We noemen zo’n steen ook wel een conglomeraat. De medaillons moesten van Belgisch hardsteen worden. Ik heb enkele interessante munten geselecteerd, die uitvergroot in de steen zijn aangebracht.’

Keihard
Het echte houw- en hakwerk was van beeld- en steenhouwer Michel Utens uit Echt. ‘Ik heb al vaker met die quartz steen uit de Maas gewerkt, maar ieder keer is-ie toch weer keihard. Je kunt zo’n steen alleen met diamanten gereedschap bewerken. Dat heb ik dus ook gedaan. Voor de positie van de medaillons hebben we eerst samen een papieren model gemaakt voor de opdrachtgever. Daarna heb ik pas de sleuven gemaakt. De medaillons zijn zo gemaakt dat ze er precies in passen. Maar eerst heb ik natuurlijk het reliëf aangebracht volgens de aanwijzingen van Jan Roymans. Daarna zijn de medaillons in de steen verankerd met stalen pennen en lijm.’

Sinds de afronding van het beekherstel op 6 juni stond het kunstwerk op de Juffersweide van landgoed Bleijendijk. Nu heeft het zijn definitieve plek op de dijk waarlangs de wandelroute voert. Zodat niemand vergeet dat hier meer dan 1.000 jaar geleden de Romeinen heersten.

« Terug