Hangbruggen verbinden nieuwe natuur met Bleijendijk

28-10-2015

Op 26 oktober jl. brachten bestuurders een werkbezoek aan de Essche Stroom bij Bleijendijk. Zij zagen hoe het landschap hier totaal is veranderd. Het is onvoorstelbaar dat hier twee jaar geleden nog een ‘kanaal’ het landschap doorsneed.  Nu stroomt er een kronkelende beek door weids landschap en sappig grasland. Er grazen schapen en koeien. Ook reeën voelen er zich inmiddels thuis.

Een select gezelschap van genodigden verzamelde zich 26 oktober om enkele opvallende elementen in het nieuwe landschap officieel in te wijden. Zoals de afsluitbare opening in nieuwe dijk op het kruispunt Heidijk/Schuilenburg. Maar ook de avontuurlijk hangbruggen over de Essche Stroom, op de grens met het landgoed.  

Samenwerking
Jac Hendriks, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel herinnerde zijn gehoor aan de betekenis van wat hier de afgelopen jaren is gebeurd. ‘Het hoogwater in 1995 gaf de doorslag. Dat wilden we allemaal niet meer. Het doel van waterveiligheid hebben we hier gecombineerd met beekherstel en het realiseren van de ecologische hoofdstructuur. Het waterschap, landgoed Bleijendijk, de provincie, en de gemeenten Vught en Sint-Michielsgestel hebben dat samen voor elkaar gekregen.’

Waterveiligheid
Op verzoek van Hans Koekkoek, projectleider Essche Stroom, maakten enkele bestuurders aanschouwelijk wat waterveiligheid in dit verband betekent. Zij trokken werkhandschoenen aan en tilden enkele aluminium balken in de ‘coupure’ van de dijk die daarmee hermetisch werd gesloten. ‘Zo gaat dat dus. Als het moet binnen vijf minuten.’ In geval van nood zijn er voor bewoners alternatieve routes in en uit het gebied.

Vertegenwoordigers van de provincie, het waterschap en gemeenten Vught en Sint-Michielsgestel sluiten symbolisch de ‘coupure’ in de dijk bij het Volmeer.

Bruggen
Dwars door het veld en in het voetspoor van de reeën trok het gezelschap naar de hangbruggen over de Essche Stroom. Ze liggen erbij alsof ze jaren geleden zijn aangelegd. Toch is dat pas enkele maanden het geval. Officieel zijn ze nog niet in gebruik genomen. Die eer is vandaag aan vertegenwoordigers van de provincie, en van de gemeenten Vught en Sint-Michielsgestel die een flinke bijdrage hebben geleverd aan de bruggen.

Een van de twee hangbruggen wordt voor geopend verklaard. Van links naar rechts: wethouder A.J.F. Potters (gemeente Vught), wethouder E.H.J.M. Mathijssen (gemeente Sint-Michielsgestel), Dagelijks Bestuurslid J.L.J. Hendriks (Waterschap De Dommel), directeur Cluster Natuur, Water en Milieu Y.A.M. van der Meulen (Provincie Noord-Brabant)

Poelen

Verderop wees Hans Hoekkoek nog op enkele poelen, afgesloten restanten van de oude Essche Stroom. ‘Hier kunnen vissen en andere waterdieren zich in alle rust voortplanten.’
Na een bezoek aan het kunstwerk van de muntschat op de dijk, keerde het hele gezelschap terug naar het startpunt. Vanaf vandaag is het gebied rond de Essche Stroom bij Bleijendijk officieel open.  

Stiltegebied
Vanaf nu is het gebied aan de oostkant van de Essche Stroom bij Bleijendijk officieel opengesteld. Wie wil kan er heerlijk wandelen. De bewegwijzering wordt nog verbeterd. Via de hangbruggen zet de wandelaar voet op een stukje grond dat eigendom is van landgoed Bleijendijk. Het landgoed zelf is stiltegebied en dus niet vrij toegankelijk.

« Terug