Vis doet het goed in Essche Stroom

28-10-2015

Vanwege het herstel van de Essche Stroom is de beek helemaal op de schop gegaan. Toch maken de vissen het goed. Nu de waterloop is veranderd in een kronkelende beek is het opmerkelijk hoeveel soorten er zich nu al thuis voelen.   

Kort geleden deed Mark Scheepens, ecoloog bij Waterschap De Dommel, onderzoek naar de visstand in de nieuwe Essche Stroom bij Bleijendijk. Op verschillende manieren onderzocht hij de visstand en dus ook welke leefomgeving gunstig is voor welke vissen. De gegevens uit het onderzoek zijn nog niet verwerkt, maar nu al zijn er enkele opmerkelijke bevindingen.

Jonge windes
‘Het meest interessant is wel dat we in de Essche Stroom jonge windes hebben aangetroffen. Deze karperachtige vissoort heeft helder, stromend water nodig. En dat is er dus. Het feit dat we veel jonkies hebben gezien, betekent ook dat de vis zich al aan het voortplanten is. En dat is voor zo’n jong gebied een heel mooi resultaat.’

Voor het onderzoek naar de visstand werd dit grote net gebruikt, een zogenaamde zegen.

Veel soorten
Grote aantallen vis zwemmen er echter nog niet in de Essche Stroom. ‘Dat komt vooral doordat de bodem en de oevers nog relatief kaal zijn en dus nog weinig voedsel bevatten. Maar dat komt wel. We hebben al wel gezien dat er zich veel soorten vis ontwikkelen, van bodembewoners als de kleine modderkruiper tot vissen die liever tussen de planten verblijven, zoals de zeelt. Hoe dat allemaal precies zit, weten we als alle onderzoeksdata zijn verwerkt.’

Het rapport over de visstand in de Essche Stroom wordt in maart 2016 verwacht. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Waterschap De Dommel (0411) 618 618 of info@dommel.nl

« Terug