Samenwerking Waterschap en Bleijendijk afgerond

28-10-2015

Na ruim drie jaar hebben Waterschap De Dommel en landgoed Bleijendijk officieel de samenwerking beëindigd, die leidde tot het beekherstel van de Essche Stroom bij Bleijendijk. Peter Glas, watergraaf van Waterschap De Dommel, en Anneke Teulings, eigenaar van het landgoed, ondertekenden daartoe op 23 oktober jl. een document. Daarmee sloten zij op plezierige wijze een bijzondere periode af waarin een overheidsorgaan en een particulier landgoed samen de spil vormden van een omvangrijk en ambitieus veranderingsproces. Met als resultaat het herstel van de Essche Stroom, een fraaie verbinding tussen het landgoed en zijn omgeving, en meer veiligheid bij hoogwater.

Anneke Teulings en Peter Glas zetten hun handtekening onder het laatste document.

« Terug