Informatiebijeenkomst Essche Stroom 24 februari 2016

04-02-2016

Woensdag 24 februari aanstaande organiseert Waterschap De Dommel een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Essche Stroom rond Esch.

De bijeenkomst volgt op twee eerdere informatiebijeenkomsten die in 2014 plaatsvonden. Later dan verwacht kan het waterschap nu de bewoners informeren over de plannen en de stand van zaken. “Onderzoek naar de beste oplossingen heeft de nodige tijd gekost. En nog steeds staan we voor belangrijke keuzes”, geeft projectleider Hans Koekkoek aan. Belangstellenden zijn welkom in Dorpshuis de Es. De avond begint om 20.15 uur. De zaal is open vanaf 20.00 uur.

Complex en ingrijpend
‘Bij de herinrichting van de Essche Stroom draait het om veiligheid en landschappelijke kwaliteit. Juist in de kom van Esch is de opgave daarom zo complex en ingrijpend,’ zegt Hans Koekkoek. ‘Wij zijn er nu ruim twee jaar mee bezig. Het zijn vooral de berekeningen voor dijken die veel tijd hebben gekost. Omwille van de veiligheid, maar ook vanwege de financiën.’

Langs de beek
Tegelijkertijd hebben (groepen) bewoners en organisaties plannen ontwikkeld voor diverse plekken langs het traject. Die zorgen ervoor dat de Essche Stroom straks niet alleen een beek is, maar ook een belevenis.  “De plannen hiervoor zijn zo goed als klaar”, zegt landschapsarchitect Kees Ykema. “Zoals de waterontdekplek die het waterschap samen met de leerlingen van de  Willibrordusschool heeft ontworpen. Of de kunst-, cultuur- en belevingsplek  tussen het Mannengasthuis en de Essche Stroom”. Uitgewerkte plannen voor deze initiatieven worden gepresenteerd.

Bijeenkomst 24 februari 2016
Op woensdagavond 24 februari geeft projectleider Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel een toelichting op de stand van zaken. De informatie gaat met name over  het herstel van de  waterkeringen en de herinrichting van de beek. Kees Ykema  presenteert de uitgewerkte ontwerpen voor de belevingsplekken langs de beek. Na de plenaire presentaties is er de mogelijkheid om met de projectleider en medewerkers door te praten over de ontwerpen en plannen.

Samenwerking en financiering
Het project is in samenwerking met Brabants Landschap en wordt mede mogelijk gemaakt met financiering van de provincie Noord-Brabant.

« Terug