‘Een haventje zou de historie van Esch tot leven brengen!’

07-03-2016

Op woensdag 24 februari was er een informatiebijeenkomst van Waterschap De Dommel over de herinrichting van de Essche Stroom. Net als bij twee eerdere bijeenkomsten in 2014 kwamen zo’n 70 belangstellenden bijeen in Dorpshuis de Es. Zij hoorden hoe ondanks nieuwe problemen het project op onderdelen flink vordert. Enthousiast waren de reacties op de uitgewerkte plannen om de natuur langs de beek te verfraaien en toegankelijk te maken.

haventje Esch

Toeval of niet, de doorgaans rustig kabbelende Essche Stroom stond die avond verrassend hoog. Juist dat spel van de natuur is een van de aanleidingen voor de aanpak van de beek. De veiligheid van Esch moet ook in de toekomst gewaarborgd zijn, als er vaker dan tot nu toe sprake zal zijn van hoogwater.

Groene keringen
Projectleider Hans Koekkoek ging dan ook uitgebreid in op de plannen om de dijken in en bij Esch te verhogen tot het wettelijk voorgeschreven niveau. Uitgangspunt is een groene landschappelijke waterkering die in de bebouwde kom minder breed wordt doordat daar aan de binnenkant van de kering een stalen damwand wordt geplaatst. Het bestuur van het waterschap neemt daarover dit jaar nog een besluit.
Lastiger verloopt het beekherstel van de Essche Stroom. Dat komt doordat geplande maatregelen bij Esch effecten veroorzaken in het zuidelijker gelegen deel van de beek. Die vragen vervolgens ook weer om een oplossing. Hoe dat allemaal uitpakt is nu nog niet te zeggen. Verder onderzoek moet daarover uitsluitsel geven.

Mooie natuurplekken
Heel concrete plannen zijn er wel voor enkele natuurplekken langs de Essche Stroom. Een daarvan is een waterontdekplek achter de basisschool. Daarvoor ligt nu een uitgewerkt plan waarover het waterschap overigens wel nog graag overleg wil voeren met alle betrokkenen in de omgeving. Veel aandacht ging uit naar het plan voor een kunst- en belevingsplek bij de Haarensebrug (zie ontwerptekening). ‘Dit wordt het haventje van Esch!’, riep landschapsarchitect Kees Ykema, die daarmee de zaal voor zich innam.
Intussen zijn de voorbereidingen voor een vispassage nabij buurtschap de Ruiting flink gevorderd. Met instemming van de grondeigenaar ontstaat daar een plek waar vissen de stuw in de beek kunnen omzeilen via een meanderende bypass. Ten slotte is er het plan voor een ‘tumulus’ (grafheuvel) ter herinnering aan het Romeinse verleden van Esch. Hiervoor heeft het waterschap de eerste verkenningen uitgevoerd. Wellicht inspireren die andere initiatiefnemers om het plan verder tot ontwikkeling te brengen.

Het vervolg
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst konden bewoners met al hun vragen terecht bij de deskundigen van het waterschap. Er hing een sfeer van opgetogen nieuwsgierigheid. Maar iedereen is ook benieuwd naar het vervolg: de officiële besluiten en uitzicht op de uitvoering. Projectleider Hans Koekkoek zegde toe dat het waterschap elke nieuwe stap en elke nieuwe fase zal blijven communiceren. Eventueel in de vorm van weer een informatiebijeenkomst.

Klik op onderstaande links om enkele ontwerpen gedetailleerd te bekijken:

Meer informatie

 

« Terug