Werkzaamheden op Landgoed Bleijendijk

03-05-2016

Binnenkort wordt er weer gewerkt rondom de Essche Stroom bij Landgoed Bleijendijk. Het gaat om werkzaamheden aan de keringen (dijk) nabij Halse Barrier en Het Volmeer.

Zoals  voorzien, zijn de nieuwe keringen lager geworden door zetting en inklinking. Waterschap De Dommel gaat, daar waar nodig, de kering weer op de goede hoogte brengen.

Planning en uitvoering van de werkzaamheden
Zodra het weer en de terreinomstandigheden het toelaten kan de aannemer met de werkzaamheden beginnen. Naar verwachting is dat vanaf begin mei.

De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Verhoeven uit Zaltbommel. De keringen worden met klei opgehoogd. De aan- en afvoer van materieel en klei vindt zoveel mogelijk plaats via de dijk. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken.

De overlast zal beperkt zijn. Er wordt gewerkt met kleine graafmachines. We verwachten niet dat u daar hinder van ondervindt. Wel zullen de wandelroutes over de dijk, waar op dat moment gewerkt wordt, gestremd zijn. Dit wordt ter plekke aangegeven.

 

« Terug