Hoogwater

06-06-2016

Een voorbeeld van de waarschijnlijke invloed van klimaatverandering: hoogwater in de Essche Stroom.

De foto is gemaakt op vrijdag 3 juni bij de stuw bij Halsche Beemden. Het peil was toen alweer bijna op normaal niveau. Het water in de Essche Stroom steeg in rap tempo, waardoor het nodig was om tijdelijke dijkbewaking in te zetten. De piek was hier echter maar van korte duur, het waterpeil daalde ook weer snel. Vooral Zuidoost-Brabant had te kampen met wateroverlast. Klimaatverandering is voor Waterschap De Dommel een belangrijk thema.

Lees bijvoorbeeld ook het artikel: Essche Stroom in onderzoek 

« Terug