1e Meetreeks grondwaterstanden online

23-04-2009

In samenspraak met grondeigenaren zijn vorig jaar zes peilbuizen langs de Essche Stroom geplaatst. Hiermee worden de grondwaterstanden gemeten om de effecten van de herinrichting van de beek op het grondwater te kunnen volgen. De eerste meetreeks staat nu online.

“De gemeten grondwaterstanden in de peilbuizen komen overeen met de grondwaterstanden die eerder uit berekeningen zijn komen rollen. Kanttekening is wel dat er nog maar een zeer korte meetreeks beschikbaar is. De betrouwbaarheid van de gegevens zal in de toekomst dus nog verbeteren”, vertelt Michelle van de Berg van Waterschap De Dommel.

Uitlezen
In iedere peilbuis hangt een meetinstrument waarmee automatisch de grondwaterstanden worden geregistreerd. Gemiddeld twee keer per jaar leest Waterschap De Dommel de gegevens uit. Eind vorig jaar is dit voor het eerst gedaan. Dit heeft geleid tot de meetreeks die is te vinden op de landbouwpagina van www.esschestroom.nl.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Anja de Wit van Waterschap De Dommel: tel. 0411- 618314 of e-mail adwit@dommel.nl« Terug