Enthousiasme voor waterontdekplek

06-06-2016

Bewoners rond de Willibrordusschool in Esch zijn blij met het plan voor een waterontdekplek in de buurt. Hun enthousiasme zal toenemen als er maatregelen worden getroffen, die zowel de privacy als het uitzicht van de aangrenzende tuinen waarborgen. Waterschap De Dommel wil daar nog eens naar kijken.

Op 1 juni kwamen direct aanwonenden bijeen in de aula van de Willibrordusschool. Het gaat om bewoners van de Haarenseweg en het deel van de Postelstraat dat direct achter de waterontdekplek ligt.

Fraai ontwerp
Assistent projectleider Nicola Jansen vertelde nog eens dat het plan voor de waterontdekplek deel uitmaakt van de complete herontwikkeling van de Essche Stroom. Zo ontstaat dicht bij de school een educatieve locatie die tevens de functie heeft van ecologische verbindingszone. Aan het fraaie ontwerp hebben de leerlingen van de school een belangrijke bijdrage geleverd. Daarop gaf landschapsarchitect Kees Ykema een toelichting op het ontwerp zelf: de poel, de wal en de beplanting.

Privacy
De bewoners waren enthousiast over het idee en blij dat zij voorafgaand aan besluitvorming bij het plan worden betrokken. Zij benutten de gelegenheid om aandacht te vragen voor hun privacy en het uitzicht op het gebied. Om daar wat aan te doen vroegen zij het waterschap te bekijken of de poel en de beplanting van de wal iets anders kunnen worden gelegd, zodat er meer ruimte ontstaat tussen de poel en de tuinen, en het uitzicht vanuit de tuinen in stand blijft. Een duidelijk aangegeven wandelroute zou hierbij kunnen helpen.

Afgesproken is dat waterschap en bewoners elkaar voorafgaand aan besluitvorming nog een keer spreken. Dat zal direct vóór of net na de zomervakantie zijn.

Meer informatie? Klik dan hier voor een presentatie.
In eerdere nieuwsbrieven verschenen ook artikelen over de waterontdekplek:

http://www.esschestroom.nl/index.php?pid=16&news=164

http://www.esschestroom.nl/index.php?pid=16&news=178

« Terug