Essche Stroom in onderzoek

06-06-2016

Deze keer geen nieuwe feiten over de reconstructie van de Essche Stroom. Tijdens de bewonersbijeenkomst van 24 februari presenteerde Waterschap de Dommel de uitgangspunten voor de aanleg van nieuwe keringen in de kom van Esch. Projectleider Hans Koekkoek zei toen al dat het precieze ontwerp van de keringen afhankelijk is van nader onderzoek. Dat onderzoek loopt nog.

Meer onderzoek is nodig omdat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn over de manier waarop ons klimaat zich ontwikkelt.

Gegevens doorvertalen
‘Klimaatverandering is wereldwijd een belangrijk thema,’ zegt Hans Koekkoek, projectleider Essche Stroom. ‘Als waterschap hebben we de opgave om de nieuwste gegevens en inzichten door te vertalen naar ons werkgebied. Het spreekt vanzelf dat we dat nu eerst doen, voordat we verdergaan met de keringen en het beekherstel bij de Essche Stroom.’

Daarna ontwerpen
De resultaten van de berekeningen zijn van belang voor het definitieve ontwerp van de keringen. Denk aan de hoogte en de breedte ervan. De nieuwe inzichten zullen ook verwerkt worden in het plan voor beekherstel van de Essche Stroom, bovenstrooms van Esch. Berekeningen moeten uitwijzen welke maatregelen precies getroffen moeten worden.

Zodra de uitkomsten van de berekeningen bekend zijn en het waterschap weet wat die betekenen, volgt meer informatie.

« Terug