Doorpraten over waterkeringen Esch

14-10-2016

Waterschap De Dommel werkt aan de voorbereidingen voor de aanleg van nieuwe keringen in de kom van Esch. Niet altijd even zichtbaar, maar wel gestaag. Na de bewonersbijeenkomst van begin dit jaar, zijn er nu opnieuw gesprekken met individuele bewoners. 

In deze fase gaat het erom dat de informatie voor het ontwerp van de keringen compleet is. Daar horen ook de visies en opvattingen van bewoners bij. 

keringen

Nieuwe berekeningen
Zoals aangekondigd tijdens de bewonersbijeenkomst in februari zijn er nieuwe berekeningen voor de keringen gemaakt. Die zijn nodig omdat er actuele gegevens zijn over klimaatverandering.

Bouwtechnisch onderzoek 
Met het oog op de werkzaamheden aan de nieuwe keringen hebben enkele betrokken bewoners het waterschap verzocht rekening te houden met de bouwtechnische staat van hun woningen. Het waterschap wil zorgvuldig omgaan met de zorgen die op dit punt zijn geuit. Op basis van de bouwtekeningen van de woningen gaat een expertisebureau daarom onderzoek doen naar mogelijke risico’s. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij het ontwerp en de keuze voor een uitvoeringsmethode.

« Terug