Bewoners op de bres voor cultuurhistorie

14-10-2016

De herinrichting van de Essche Stroom omvat veel meer dan een technische reconstructie van de beek. Het gaat er ook om natuur, landschap en de beleving van de omgeving verder te ontwikkelen. Waterschap De Dommel heeft voor dat doel een aantal ideeën gepresenteerd. Met bewoners en de gemeente Haaren vinden gesprekken plaats over samenwerking bij de realisatie.

Concreet zoekt het waterschap steun voor de ontwikkeling van een waterontdekplek achter de basisschool, ’t Haventje van Esch en een herinnering aan een Romeinse grafheuvel (tumulus).

Voorvechters
Enkele bewoners hebben zich inmiddels opgeworpen als voorvechters van cultuurhistorische initiatieven. Een van hen is Nettie van de Langenberg die als gemandateerd lid van Heemkundekring ‘De Kleine Meijerij’ samen met nog twee andere bewoners overleg voert met het waterschap. ‘Wij vinden vooral de tumulus en de cultuurplek (’t Haventje) tussen het Mannengasthuis en de Essche Stroom erg belangrijk. Dat zijn cultuurhistorisch heel waardevolle toevoegingen in ons dorp,’ zegt Nettie.

cultuurhistorieDe toekomstige plek van ’t Haventje van Esch. Tussen de Essche Stroom en het Mannengasthuis

Gemeente  
Behalve met bewoners zoekt het waterschap ook samenwerking met de gemeente Haaren. De gemeente wordt uitgenodigd mee te denken over de ontwikkeling en financiering van deze plekken. Het gaat immers om de leefbaarheid en beleving van het dorp Esch en om nieuwe mogelijkheden voor recreatie en cultuurhistorie. De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.

Lees hier meer over ’t Haventje van Esch.

 

« Terug