Terugkeer van Haventje in Esch stap dichterbij

11-12-2016

Donderdag 1 december was er, in het Dopshuis in Es, een bijeenkomst over 't haventje Esch. Een bijeenkomst waar de genodigden hun mening konden en mochten geven over het plan.

Groen licht
Een volle zaal in het Dopshuis in Esch, reageerde enthousiast op een Haventje in Esch. Dit betekent dat er groen licht is om voor dit plan de officiële besluitvormingsprocedures te starten. Niet alleen voor 't Haventje, maar ook voor de waterontdekplek achter de basisschool; nog zo'n bijzonder idee, waarmee het waterschap haar doelstelling voor een  groene zone (EVZ) langs de Essche Stroom combineert met wensen uit het dorp.

’t Haventje
 De herinrichting van de Essche Stroom houdt meer in dan beekherstel en veilige dijken om Esch droog te houden. De cultuurhistorie en beleving van het water vormen een belangrijke basis in de plannen: Met oog voor het verleden, kijken naar de toekomst. Samen met betrokken inwoners werkt het waterschap aan de terugkeer van een haventje in Esch. Het haventje komt op de plek waar het in het verleden ook heeft gelegen, tussen het Oud Mannengasthuis en de Haarensebrug. Het wordt een haventje dat past in het landschap, met aanlegsteiger, picknickbanken tussen fruitbomen en een gedenkplek.

http://www.esschestroom.nl/resize.php/600/600/jpeg/images/files/haventje-Esch.jpg

Meningen
Dagelijks bestuurslid Jac Hendriks van Waterschap De Dommel  en wethouder Eric van den Dungen van de gemeente Haaren waren aanwezig om de opmerkingen en eventuele nieuwe ideeën en wensen vanuit het dorp te horen. Net als het waterschap is de gemeente enthousiast over het plan is wil hier geld in investeren. Maar voordat er definitieve keuzes over financiën en beheer worden gemaakt, was het belangrijk om gevoel te krijgen bij de haalbaarheid van de terugkeer van een haventje.

Voor de  bijeenkomst was een vertegenwoordiging van het dorp en omgeving uitgenodigd: mensen die gebruik (kunnen) maken van het gebied, er uitzicht op hebben of er bij betrokken willen worden.

De reacties waren positief. Ook werden er ook kritische vragen gesteld over bijvoorbeeld het toekomstige beheer; zoals hoe om te gaan met mogelijke hangjongeren. Wethouder van den Dungen gaf duidelijk aan dat hier vooraf over nagedacht wordt. Er komen duidelijke 'spelregels' voor het gebied, waarop later ook gehandhaafd gaat worden.

Bekijk hier de presentatie van 't Haventje op 1 december 2016

« Terug