11 mei Inloopbijeenkomst bijzondere ecologische stapstenen

24-04-2017

Donderdag 11 mei 2017 organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over de inrichting van drie ecologische stapstenen in Esch: de waterontdekplek achter de Willibrordusschool, ’t Haventje bij de Haarensebrug en het Essche loopje ten noorden van de Runsdijk. U bent van harte welkom om tussen 15.00 en 19.00 uur binnen te lopen bij de Willibrordusschool, Postelstraat 19A in Esch. Hier kunt u de ontwerptekeningen en het projectplan inzien. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Stapstenen
De opgave om de oevers van de Essche Stroom natuurvriendelijk in te richten was in Esch best een ingewikkelde opgave. Omdat de huizen en tuinen direct aan de beek liggen, is hier te weinig ruimte om de beek te laten meanderen. Door dit gebrek aan ruimte zijn er echter unieke initiatieven ontstaan. De oplossing is om zo dicht mogelijk in de buurt van de Essche Stroom enkele kleine natte natuurgebiedjes in te richten, met poelen, houtwallen en loofbosjes. Die gebieden vormen dan voor dieren en planten de ‘stapstenen’. “Dit is op zich niet bijzonder”, zegt Nicola Jansen, verantwoordelijk voor de inrichting van de ecologische verbindingszone langs de Essche Stroom. “Het bijzondere is de manier waarop we deze ecologische stapstenen inrichten. Door initiatieven van betrokken inwoners krijgt Esch volgend jaar een waterontdekplek en een haventje”.

‘t Haventje
Naast de grote brug krijgt Esch haar haventje terug. Een haventje dat rond 1800-1860 verdween, maar altijd een belangrijke handelslocatie voor het dorp is geweest. “We maken de cultuurhistorie zichtbaar en combineren dit met recreatie en natuur. Het wordt een prachtige entree voor het dorp: een haventje dat past in het landschap met een aanlegsteiger, picknickbanken tussen fruitbomen, een redoute en een gedenkplek”, licht Jansen toe. Wat verder van de weg af komen er hooilanden met inheemse fruitbomen voor de Das en centraal in de velden een poel voor de amfibieen. 

Waterontdekplek
De stapsteen achter de bassischool wordt weer compleet anders ingericht. De leerlingen van de school hebben bijgedragen aan het ontwerp voor een waterontdekplek. Het is een soort educatieve speelplek, waar water centraal staat. In het hooiland komt een poel waar ze, vanaf een steiger met schepnetten, planten en waterdiertjes kunnen onderzoeken. Het komende jaar staan er nog verschillende activiteiten op het programma waarbij de school betrokken wordt bij de uitvoering.

Essche Loopje
Tussen de Runsdijk en de Essche Stroom wordt een deel van het Essche Loopje natuurlijker ingericht. De stapsteen verbindt het Essche Loopje met de Essche Stroom en vormt een belangrijke verbinding met de Halsche Beemden. Het talud van het Essche Loopje wordt flauwer, er komt een robuuste poel en een houtwal.

Ter inzage
Het projectplan Ecologische Verbindingszone Essche Stroom is op dinsdag 18 april 2017 door het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in ontwerp vastgesteld. Het besluit ligt vanaf 24 april aanstaande 6 weken ter inzage voor inspraak.

Lees ook het artikel: een lang lint van nieuwe natuur

« Terug