Herstelwerk aan de keringen

04-07-2017

De keringen langs de Essche Stroom zijn hersteld. Vooral langs de Kollenberg hadden de waterkeringen de afgelopen tijd schade opgelopen doordat er zand was uitgespoeld. De slechte plekken zijn inmiddels met klei aangevuld en hersteld.

De werkzaamheden behoren tot het normale onderhoud dat het Waterschap aan de keringen verricht. Intussen wordt onderzocht hoe de keringen zo kunnen worden ontworpen dat zij ook op langere termijn voldoen aan de nieuwste inzichten en eisen. Gesprekken daarover met de betrokken bewoners zullen niet eerder dan eind september of begin oktober plaatsvinden, individueel of in groepsverband. Nader bericht volgt uiteraard.


Voor en na.

« Terug