Beekherstel Essche Stroom gaat verder

24-01-2018

Werkzaamheden op aangrenzende percelen

Een groot deel van de Essche Stroom is opnieuw ingericht. Maar het beekherstel is nog lang niet af. Zo gaat waterschap De Dommel rondom Esch aan de slag met de aanleg van regionale keringen. Stroomopwaarts van Esch worden de voorbereidingen getroffen om de beek opnieuw in te richten.

Door te onderhandelen met grondeigenaren heeft het waterschap de gronden in bezit gekregen, die nodig zijn om de beek te zijner tijd opnieuw in het landschap te laten kronkelen.

Aanpassingen
Tijdens de onderhandelingen zijn hier en daar afspraken gemaakt over aanpassing van de percelen, zodat de grondeigenaren deze ook werkelijk kunnen gebruiken. Soms moet de grond bijvoorbeeld iets worden opgehoogd, elders worden nieuwe sloten gegraven. Afgesproken is dat het waterschap deze werkzaamheden uiterlijk dit jaar uitvoert.

Vier locaties
De werkzaamheden zijn op vier locaties aan de gang. Op drie plekken in het buitengebied van Boxtel en Haaren, en op één locatie in Esch, aan de Groenendaal. Aannemer Van der Zanden uit Moergestel voert het werk uit. Naar verwachting is dat eind april gereed.

Vermoedelijk tussen 2019 tot 2021 vinden de werkzaamheden plaats aan de regionale keringen. Dan wordt ook de Essche Stroom opnieuw ingericht.

« Terug