Eerste van de drie ecologische stapstenen

24-01-2018

Waterontdekplek in aanleg

Begin januari zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de waterontdekplek nabij de St. Willibrordusschool in Esch. Over enig tijd ontstaat hier een ecologisch paradijsje voor planten, dieren én kinderen.

De komende drie maanden worden nog twee andere ecologische stapstenen aangelegd: het Haventje bij de Haarensebrug en het Essche Loopje ten noorden van de Runsdijk. Samen vormen de stapstenen een ecologische verbindingszone die planten en dieren in staat stelt zich te verplaatsen van het ene naar het ander natuurgebied.

Kikkertuin
Aan het ontwerp van de waterontdekplek hebben de leerlingen van de school zelf bijgedragen. De kinderen hebben de plek inmiddels De Kikkertuin gedoopt. Het wordt een educatieve plek, waar water centraal staat. In het hooiland komt een poel waar de leerlingen vanaf een steiger met schepnetten planten en waterdiertjes kunnen onderzoeken.

Brief
Aannemer Van den Boomen is inmiddels gestart met de werkzaamheden. Een bouwkeet staat op het parkeerterrein van de Essche Boys. Voor de omgeving zal de overlast beperkt blijven. Direct aanwonenden hebben een brief ontvangen met informatie over de werkzaamheden.

Brug krijgt facelift
In opdracht van de gemeente Haaren wordt de Haarensebrug opgeknapt. Aan de onderkant van de brug wordt betonrot verwijderd en vervangen door nieuwe beton. Daarna volgen werkzaamheden aan de zogenaamde schampkant van de brug: de rand waarop de leuningen aan de brug zijn bevestigd. Om op de bevestigingspunten indringen van water te voorkomen wordt daarop een slijtlaag van bituum aangebracht. In het voorjaar zijn de leuningen zelf aan de beurt. Die worden dan opnieuw geschilderd. Maar lente is het voorlopig nog niet. Tot die tijd staat er voor de werklieden een comfortabele keet.

« Terug